Prestació de serveis

Informació sobre els serveis que presta Adif

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Les Empreses Ferroviàries i altres Candidats tenen dret a rebre de manera no discriminatòria els serveis bàsics mínims d’accés a la infraestructura, inclòs l’accés per via fèrria a les instal·lacions i als serveis que s’hi presten.

A les Terminals de Transport de Mercaderies, Adif, a través de la seva àrea de Serveis Logístics, presta els serveis d’acord amb el que estableix la Llei 38/2015, de 29 de setembre, del Sector Ferroviari, i segons el model de gestió de cada Terminal.

Oferta de serveis

imagen con marco
URL
Autoprestació de serveis
Assignació d’espais i ús d’instal·lacions i mitjans
Procediment per a l’assignació d’Espais i ús d’Instal·lacions i mitjans a les Empreses Ferroviàries candidates titulars de material rodant per a l’autoprestació de serveis.