Períodes fins al 2006 i 2007-2013

Finançament europeu

Responsive Image

Línies Convencionals i ample mètric

 

Les ajudes rebudes pugen a 605 milions d’euros procedents de Fons de Cohesió, del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i de les Ajudes RTE-T, la majoria de les quals en els períodes 2000-2006 i 2007-2013.

(Dades a 31 de desembre de 2023)

Línies convencionals

Línies d’ample mètric

imagen con marco
URL

Banc Europeu d’Inversions

 
El Banc Europeu d’Inversions (BEI) col·labora en el finançament de les línies convencionals i d’ample mètric.
Obtenir-ne més informació

Actuacions principals cofinançades pel FEDER en el període 2000-2006 a les Línies Convencionals: