MADRID - CHAMARTÍN CLARA CAMPOAMOR

Ecosistema Abierto

L'estació de Madrid - Chamartín Clara Campoamor culminarà la seva transformació en un referent de la mobilitat sostenible, multimodal, connectada i integrada amb el projecte Chamartín Ecosistema Abierto de l'equip integrat per UNStudio, b720 Arquitectura i Esteyco, guanyador del concurs internacional més ambiciós en dècades celebrat a Espanya, al qual van concórrer les principals firmes d'enginyeria i arquitectura del món
.
La proposta presentada defineix tres elements arquitectònics que treballen en conjunt per crear les condicions òptimes en el desenvolupament de l'estació i el seu entorn:

 • Les terrasses del parc, que sorgeixen com a extensió natural del futur Parc Central.
 • La recuperació de les voltes del sector sud.
 • Les torres —incloent-hi tres edificis amb una alçària de 110, 160 i 220 m i la nova seu d'Adif—, que acolliran al desenvolupament de l'entorn i el centre de negocis.
Madrid - Chamartín Clara Campoamor avança per ser un node estratègic del procés de liberalització del transport ferroviari de viatgers i un referent mundial de la mobilitat sostenible, multimodal, intel·ligent i integrada, en convertir-se en un ecosistema intel·ligent basat en cinc pilars de sostenibilitat, centrats en l'ús de materials naturals i reciclats; la circularitat per aconseguir un cicle tancat de la petjada de carboni; el consum i gestió responsable de l'aigua, mitjançant solucions intel·ligents i la recuperació de l'aigua de pluja; i la generació i aprofitament d'energia mitjançant captadors solars fotovoltaics sobre la major part de la superfície coberta. A més, la proposta incorpora mesures per garantir una accessibilitat universal ampliada, que faciliti la inclusivitat i la integració de tots els col·lectius socials.

Funcionalitat, flexibilitat i una dinàmica de fluxos òptima

Responsive Image
La proposta presenta una marcada funcionalitat ferroviària, a través de dues terminals polivalents, que es podran ser utilitzar amb flexibilitat: per a sortides o arribades de viatgers, per a l'ús de diferents operadors ferroviaris i destinacions, i en funció de l'evolució del complex ferroviari. Per la seva banda, la terminal nord —prop de 35.500 m² de nova construcció— inclou un truncament que agilitarà l'accés directe a les andanes de Rodalies i als recorreguts dels viatgers que efectuïn la sortida o arribada en trens de llarga distància, procedents o amb destinació Rodalies.

La independència de les peces proposades permet un pla d'obra per fases i executable de forma flexible, que es podrà compassar a les necessitats de l'estació i els serveis ferroviaris, de manera que es minimitzaran les afeccions a les circulacions i l'entorn durant les obres.

Ecosistema intel·ligent

Madrid - Chamartín Clara Campoamor es convertirà en un ecosistema intel·ligent basat en cinc pilars de sostenibilitat, centrats en l'ús de materials naturals i reciclats; la circularitat per aconseguir un cicle tancat de la petjada de carboni; el consum i gestió responsable de l'aigua, mitjançant solucions intel·ligents i la recuperació de l'aigua de pluja; i la generació i aprofitament d'energia mitjançant captadors solars fotovoltaics sobre la major part de la superfície coberta. A més, la proposta incorpora mesures per garantir una accessibilitat universal ampliada, que faciliti la inclusivitat i la integració de tots els col·lectius socials.
Responsive Image
El projecte, així mateix, facilita els intercanvis amb metro i taxi —a més dels accessos per als vianants— i el futur bescanviador d'autobusos que es desenvoluparà a Agustín de Foxá. A més a més, incorpora espais per a mitjans de transport sostenibles (compartits i privats) per potenciar la mobilitat activa. En aquesta aposta, en línia amb el projecte Ecomilla d'Adif, s'hi inclouran àrees de paqueteria d'últim quilòmetre per al repartiment mitjançant vehicles de zero emissions i punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Així mateix, tots els desenvolupaments estaran alineats amb el Pla de Transformació Digital i el Pla e-futura que Adif desplega per convertir les seves estacions en espais connectats amb el ciutadà i l'entorn.

La solució comercial es basa en un model All in Hall, òptim per a una estació de gran volum, amb coexistència de serveis de Rodalies i llarga distància. La configuració dels blocs comercials de la terminal nord, com una plaça pública, es veu reforçada amb un passadís i elements de connexió amb el parc i la ciutat, cosa que intensifica la funcionalitat ferroviària de la terminal sud.

La distribució del terciari —180.000 m² en total— en tres torres permet una gestió patrimonial independent de la resta del complex. Les oficines es conceben com espais flexibles i il·luminació natural.

Una nova realitat

Oberta a la ciutat

 • La proposta aposta per un desenvolupament harmònic de l'estació i la ciutat, amb balconades urbanes, terrasses, que sorgeixen com a extensió natural del futur Parc Central, la recuperació de les voltes del sector sud i les torres, que acolliran el centre de negoci.
Responsive Image
Responsive Image

Terminals polivalents

 • Defineix dues terminals polivalents i l'estació com un gran pati d'illa, que genera recorreguts interiors al voltant del ferrocarril, promou la connectivitat i potencia el flux de vianants.
Responsive Image
Responsive Image

Intermodal i accessible

 • Reforça la intermodalitat, la generació d'espais públics, l'ús eficient de recursos i una accessibilitat universal ampliada, oberta a tots els col·lectius.
Responsive Image
Responsive Image

Chamartín avança

Aquests treballs es desenvolupen en paral·lel a la resta d'actuacions que transformen Madrid - Chamartín Clara Campoamor en un node estratègic d'una mobilitat multimodal i integrada, que respon a l'increment de trànsit associat al procés de liberalització del transport de viatgers.
 
Amb una inversió de 326 milions d'euros, aquestes actuacions en execució van dirigides a duplicar la capacitat per a l'alta velocitat i doblar la superfície del vestíbul cap al nord, l'est i el sud. Així mateix, s'aborda la remodelació de 13 vies i andanes destinades a Rodalies i es recupera l'antic vestíbul de Rodalies sota vies de la capçalera nord —vestíbul Central— i, amb aquest, els nuclis de comunicació vertical entre andanes i el vestíbul interior, a més de la connexió directa amb l'alta velocitat i Metro de Madrid.
Duplicació de la capacitat per a l'alta velocitat
Madrid - Chamartín Clara Campoamor duplicarà la capacitat per a l'alta velocitat, que passarà de les 6 vies actuals a un total de 12, més una via d'estacionament. En l'actualitat es construeixen 4 noves vies passants d'ample estàndard —la 22, 23, 24 i 25— i es converteixen a estàndard la 14 i la 15.

El complex ferroviari passarà així a tenir un total de 25 vies: dotze destinades a l'alta velocitat en ample estàndard, i tretze a Rodalies i mitjana i llarga distància en ample ibèric.
L'ampliació permetrà seguir donant resposta a l'arribada progressiva dels serveis d'alta velocitat provinents de la Comunitat Valenciana i Múrcia, així com al creixement de la resta de línies de la xarxa d'alta velocitat des del nord de la Península.
Duplicació de l'espai per als viatgers
L'estació aborda l'ampliació del vestíbul cap al nord, l'est i el sud —amb la qual cosa duplicarà la seva superfície fins als 18.000 m²— i la reordenació i accessibilitat del flux de viatgers, a més de l'optimització dels recorreguts per als vianants.

L'edifici de viatgers acollirà tres àmbits: una zona d'embarcament per a alta velocitat amb doble altura, una per a Rodalies, i un vestíbul comú en forma de gran passadís longitudinal, que es configura com el cor de l'estació i principal via de moviment de viatgers i ciutadans.
Recuperació de l'antic vestíbul de Rodalies
El projecte en aquesta fase inclou també una actuació destacada: la reforma de l'antic vestíbul de Rodalies sota vies de la capçalera nord —clausurat als anys vuitanta—, que es transforma ara en un gran espai de 2.376 m² i recupera els nuclis de comunicació vertical entre les andanes —entre les vies 1 i 11— i el vestíbul inferior per als viatgers i trànsits d'alta velocitat, que recorrerà transversalment la platja de vies i permetrà la connexió directa amb les xarxes de Rodalies i metro.
Així es facilita la connexió amb altres modes de transport públic i es millora la multimodalitat i l'accessibilitat a l'estació.
Remodelació de 13 vies i andanes d'ample ibèric
Sis d'aquestes vies passants tindran continuïtat al túnel de Sol (vies 1 a 5), i set, al de Recoletos (vies 6 a 13). A més, es desenvolupa una actualització de l'enclavament que governa l'estació i la instal·lació d'aparells de via i senyalització per incrementar la velocitat de circulació i, així, atendre l'increment de demanda, augmentar la flexibilitat de la xarxa ferroviària i millorar la resposta de les instal·lacions davant incidències.
Reordenació dels vials urbans a l'exterior
Les obres també tenen un impacte positiu a l'exterior, ja que resolen la parada de taxis —que es protegirà amb una marquesina—, creen un edifici per a consigna i independitzen el trànsit urbà del trànsit intern de l'estació, de manera que alliberen espai i reordenen els vials.

A més, es reforça la multimodalitat, amb la incorporació d'espais destinats a nous modes de transport sostenible, entre els quals hi ha aparcaments segurs per a bicicletes amb la finalitat de promoure la integració de models de transport nets i impulsar desplaçaments de primer i últim quilòmetre.

Galerías multimedia

Vídeos del Proyecto de Transformación de Chamartín. Ecosistema Abierto

Salta carrusel
La estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor culminará su transformación en un referente de la movilidad sostenible, multimodal, conectada e integrada con el proyecto Chamartín Ecosistema Abierto.
Apertura de plicas del concurso internacional Transformación Chamartín. Declaraciones de la presidenta de Adif y Adif AV, Maria Luisa Domínguez; Montserrat Rallo, DG Planificación, Estrategia y Proyectos; y Jesús Campo, DG de Negocios y Operaciones Comerciales;
Conexión Chamartín - Atocha - Torrejón de Velasco que permite comuicar las circulaciones que proceden del norte ha cia Levante y viceversa
TimeLaps previo a la puesta en servicio del túnel de alta velocidad que une las estaciones de Madrid - Chamartín y Madrid - Puerta de Atocha.
Presentación del concurso de diseño para la transformacción de Madrid - Chamartín
Adaptación del vestíbulo para la adecuación de espacios y servicios a las obras de trasnformación de la estación de Madrid - Chamartín, que recoge cartelería de información sobre las obras para los usuarios de la estación.

Descàrrega

La estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor culminará su transformación en un referente de la movilidad sostenible, multimodal, conectada e integrada con el proyecto Chamartín Ecosistema Abierto.
Apertura de plicas del concurso internacional Transformación Chamartín. Declaraciones de la presidenta de Adif y Adif AV, Maria Luisa Domínguez; Montserrat Rallo, DG Planificación, Estrategia y Proyectos; y Jesús Campo, DG de Negocios y Operaciones Comerciales;
Conexión Chamartín - Atocha - Torrejón de Velasco que permite comuicar las circulaciones que proceden del norte ha cia Levante y viceversa
TimeLaps previo a la puesta en servicio del túnel de alta velocidad que une las estaciones de Madrid - Chamartín y Madrid - Puerta de Atocha.
Presentación del concurso de diseño para la transformacción de Madrid - Chamartín
Adaptación del vestíbulo para la adecuación de espacios y servicios a las obras de trasnformación de la estación de Madrid - Chamartín, que recoge cartelería de información sobre las obras para los usuarios de la estación.

Transformación de Chamartín

 1. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 2. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 3. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 4. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 5. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 6. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 7. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 8. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 9. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 10. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 11. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 12. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 13. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 14. Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
 15. Marzo 2023. Terminal Nortte bajo la pérgola. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 16. Marzo 2023. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 17. Marzo 2023. Vista aérea de la zona. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 18. Marzo 2023. Infografía del interior de la terminal Sur. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 19. Marzo 2023. Infografía de accesos desde el entorno de la estación. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 20. Marzo 2023. Vista de andenes con las nuevas marquesinas. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
 21. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 22. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 23. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 24. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 25. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 26. Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
 27. El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
 28. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
 29. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
 30. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
 31. 18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
 32. Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
 33. En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
 34. Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
 35. Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
 36. Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
 37. Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
 38. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
 39. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
 40. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
 41. Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
 42. Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
 43. Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
 44. Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Salta carrusel
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Marzo 2023. Terminal Nortte bajo la pérgola. Proyecto
Marzo 2023. Terminal Nortte bajo la pérgola. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Proyecto
Marzo 2023. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Vista aérea de la zona. Proyecto
Marzo 2023. Vista aérea de la zona. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Infografía del interior de la terminal Sur. Proyecto
Marzo 2023. Infografía del interior de la terminal Sur. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Infografía de accesos desde el entorno de la estación. Proyecto
Marzo 2023. Infografía de accesos desde el entorno de la estación. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Marzo 2023. Vista de andenes con las nuevas marquesinas. Proyecto
Marzo 2023. Vista de andenes con las nuevas marquesinas. Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana.
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto "Chamartín Ecosistema Abierto" propuesta presentada por Esteyco, UNStudio y b720 Arquitectura para la remodelación integral de Madrid-Chamartín Clara Campoamor y su integración urbana
El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
La estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor culminará su transformación en un referente de la movilidad sostenible, multimodal, conectada e integrada con el proyecto Chamartín Ecosistema Abierto.
Apertura de plicas del concurso internacional Transformación Chamartín. Declaraciones de la presidenta de Adif y Adif AV, Maria Luisa Domínguez; Montserrat Rallo, DG Planificación, Estrategia y Proyectos; y Jesús Campo, DG de Negocios y Operaciones Comerciales;
Conexión Chamartín - Atocha - Torrejón de Velasco que permite comuicar las circulaciones que proceden del norte ha cia Levante y viceversa
TimeLapse previo a la puesta en servicio del túnel de alta velocidad que une las estaciones de Madrid - Chamartín y Madrid - Puerta de Atocha.
Presentación del concurso de diseño para la transformacción de Madrid – Chamartín
Adaptación del vestíbulo para la adecuación de espacios y servicios a las obras de trasnformación de la estación de Madrid - Chamartín, que recoge cartelería de información sobre las obras para los usuarios de la estación.

Descàrrega

Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Imagen de las obras que se llevan a cabo en la estación de Madrid - Chamartín para su transformación en nudo estratégico.
Marzo 2023. Terminal Nortte bajo la pérgola. Proyecto
Marzo 2023. Proyecto
Marzo 2023. Vista aérea de la zona. Proyecto
Marzo 2023. Infografía del interior de la terminal Sur. Proyecto
Marzo 2023. Infografía de accesos desde el entorno de la estación. Proyecto
Marzo 2023. Vista de andenes con las nuevas marquesinas. Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
Infografía del Proyecto
El jurado reunido tras el acto de apertura de plicas y preselección del proyecto ganador.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo de embarque para Alta Velocidad.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía del vestíbulo y pasillo común.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Infografía de la nueva pasarela de acceso a andenes de Cercanías.
18 de noviembre de 2022. Remodelación de la estación de Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vestíbulo inferior recuperado para el proyecto y que dejó de prestar servicio en los años ochenta. Avances en su remodelación y acondicionamiento.
Los tráficos de los tres operadores ferroviarios: Renfe/Avlo, Ouigo e Iryo se concentrarán progresivamente en la estación de Chamartín convertida en cabecera de los servicios de alta velocidad Madrid-Alicante/Murcia.
En el acto de inauguración previo a la puesta en servicio estuvieron presentes, además de la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, la ministra Raquel Sánchez (MITMA) que presidió el acto, la secretaria de estado Isabel Pardo de Vera y representantes de las tres empresas operadoras.
Finalizada la presentación, visitan los trenes de las tres operadoras, estacionados en Madrid Chamartín - Clara Campoamor, con motivo de este acto.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Vista exterior de la estructura y playa de vías, sentido norte, de la actual estación
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Proyecto Madrid - Chamartín Clara Campoamor. Paneles decorativos e informativos que limitan la zona de obra.
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Boca Norte, Chamartín. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. Salida de emergencia. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Túnel ancho estandar Chamartín-P. de Atocha. (Foto A. G. Calzado)
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
Duplicación via Atocha-Torrejón de Velasco
La estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor culminará su transformación en un referente de la movilidad sostenible, multimodal, conectada e integrada con el proyecto Chamartín Ecosistema Abierto.
Apertura de plicas del concurso internacional Transformación Chamartín. Declaraciones de la presidenta de Adif y Adif AV, Maria Luisa Domínguez; Montserrat Rallo, DG Planificación, Estrategia y Proyectos; y Jesús Campo, DG de Negocios y Operaciones Comerciales;
Conexión Chamartín - Atocha - Torrejón de Velasco que permite comuicar las circulaciones que proceden del norte ha cia Levante y viceversa
TimeLapse previo a la puesta en servicio del túnel de alta velocidad que une las estaciones de Madrid - Chamartín y Madrid - Puerta de Atocha.
 Presentación del concurso de diseño para la transformacción de Madrid – Chamartín
Adaptación del vestíbulo para la adecuación de espacios y servicios a las obras de trasnformación de la estación de Madrid - Chamartín, que recoge cartelería de información sobre las obras para los usuarios de la estación.

Salta carrusel
Notes de premsa relacionades