Comunicació, innovació i transformació digital

A l’avantguarda

Comunicació

L'objectiu és donar a conèixer l'estratègia a totes les persones que componen Adif i Adif AV i als grups d'interès rellevants, i aquesta és l'eina de difusió general de l'estratègia.

Innovació

Una orientació nova de la innovació cap a un model obert i participatiu que doni resposta als objectius estratègics.

Per això, a Adif i Adif Alta Velocitat ens orientem cap a la col·laboració de múltiples agents innovadors de diversos sectors.
 

Transformació digital
La transformació digital és una condició necessària per donar una seguretat i un servei d’acord amb els temps que venen i no perdre competitivitat.
Les noves tecnologies (dades massives, aprenentatge automàtic...) són una EINA i un FACTOR CLAU per millorar el desenvolupament de la nostra activitat professional, ja que augmenten l’eficiència de la gestió amb una informació més veraç, més ràpida, més transversal i amb més accessibilitat, cosa que permet tenir més economia d’esforç i possibilita el disseny de processos predictius nous que ajuden a millorar la presa de decisions.