Atenció a afectats per atropellaments

Servei d’atenció telefònica a víctimes i familiars per atropellament.

Títol

Adif, com a Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, té la missió de gestionar un sistema d’infraestructures segur, eficient i sostenible. Per això treballa per millorar la seguretat a les cruïlles de via minimitzant accidents i atropellaments en qualsevol punt de la xarxa ferroviària.

Les característiques especials que solen tenir els atropellaments ferroviaris, per les seves conseqüències greus per a les persones, tant a les víctimes d’aquests accidents com als seus familiars, fan que, per part de l’empresa, tinguin una atenció personalitzada que resolgui tots els dubtes que puguin sorgir després d’un atropellament, ja que ha de guiar les víctimes o familiars en tot el procés d’informació i possibles cobertures d’assegurances a què puguin tenir dret.

Amb aquesta premissa, Adif ha elaborat un procediment per a l’atenció integral a les víctimes d’atropellaments i els seus familiars amb l’objectiu de minimitzar la incertesa generada davant un atropellament a la infraestructura ferroviària amb què s’ofereix una assistència personalitzada que garanteixi una adequada atenció i suport, es facilita la informació sobre les prestacions que per a aquests casos té Adif així com la gestió de les sol·licituds que es plantegin per part de l’afectat o els seus familiars, en relació amb l’atropellament en què s’ha vist involucrat.

Atención a víctimas y familiares por arrollamiento
900 10 40 40
24 horas al día los 365 días del año

Característiques del servei

Adif recogerá los datos personales y de contacto de la persona que solicita el servicio.

En un termini no superior a 3 dies laborals, un interlocutor d’Adif es posarà en contacte amb la persona que hagi fet la trucada informant-los dels tràmits i gestions que plantegi l’afectat o familiar, fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat, acompanyant i assessorant la víctima o familiar, durant tot el procés.