Corredors europeus

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Corredors de la Xarxa TEN-T (CNC – Core Network Corridors)

Títol

Un dels objectius principals de la UE és promoure la connectivitat dels ciutadans i els béns dins d'Europa.  Una de les eines principals per aconseguir-ho són els nou corredors de la Xarxa TEN-T (Trans-European Network - Transport), coneguts com els Core Network Corridors (CNC).

Aquests corredors no són només ferroviaris, sinó que representen també carreteres, aeroports, ports i vies marítimes que uneixen nodes de comunicació principals.

D'aquests corredors CNC, són dos els que discorren per Espanya: el Mediterrani i l'Atlàntic:

Corredor Mediterrani

Responsive Image
El Govern va nomenar un comissionat per al Corredor Mediterrani per coordinar el seguiment de les obres que es duen a terme en aquesta línia.

L'oficina del Corredor Mediterrani ha dissenyat una eina en la qual es poden consultar tots els avanços i projectes en curs.

Corredor Atlàntic

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha nomenat recentment un comissionat per al Corredor Atlàntic per impulsar el desenvolupament de la infraestructura i els serveis ferroviaris sobre aquest altre corredor.

Corredors ferroviaris de mercaderies (RFC)

En 2010, sobre la base dels corredors TEN-T (CNC) esmentats, la UE crea una eina de gestió per augmentar la competitivitat del ferrocarril enfront d'altres mitjans de transport: els Rail Freight Corridors, corredors específics de mercaderies. En l'actualitat n'hi ha onze.
Els RFC coincideixen parcialment amb els corredors CNC, i el seu objectiu és facilitar una governança comuna sobre aquests recorreguts perquè en una finestreta única administrativa (One Stop Shop) les companyies ferroviàries puguin sol·licitar solcs des d'un extrem a l'altre del corredor, sense haver de fer-ho a cada país pel qual discorre.
Entre aquests, dos passen per Espanya i compten amb la participació d’Adif. Són, d'una banda, el Corredor ferroviari de mercaderies Atlàntic (abans conegut com a Corredor ferroviari de mercaderies Núm. 4) i el Corredor ferroviari de mercaderies Mediterrani (abans conegut com a Corredor ferroviari de mercaderies Núm. 6).
Tots dos corredors disposen de finestretes úniques —One Stop Shops— ubicades a Madrid per al Corredor Atlàntic i a Milà (Itàlia) per al Corredor Mediterrani, per atendre, tramitar i coordinar les peticions dels solcs internacionals de mercaderies que gestionen els corredors.

Corredor ferroviari de mercaderies Mediterrani (Mediterranean RFC)

Responsive Image
Adif, juntament amb 7 socis més de 5 països, forma part del Corredor (Administradors d’Infraestructures d’Espanya - Adif, França - SNCF Réseau, Itàlia - RFI, Eslovènia - ASZ, Hongria - MAV, Croàcia - HZ Infrastruktura, Línia Figueres Perpinyà, i adjudicador de capacitat d’Hongria - VPE). La finestreta única del Corredor Mediterrani està situada a Milà, Itàlia.
El Corredor ferroviari de mercaderies Mediterrani, que connecta en diferents punts amb 6 corredors europeus de mercaderies més (1, 2, 3, 4, 5 i 7), discorre al llarg de més de 7.000 quilòmetres de la ruta:
  • Almeria – València / Algesires / Madrid – Saragossa / Barcelona – Marsella – Lió – Torí – Milà – Verona – Pàdua / Venècia – Trieste / Koper – Ljubljana/Rijeka – Zagreb – Budapest – Záhony (Frontera Ucraïna-Hongria).

Corredor ferroviari de mercaderies Atlàntic (Atlantic RFC)

Responsive Image
ADIF i els gestors d’Infraestructuras de Portugal (IP), de França (SNCF Réseau) i d’Alemanya (DB Netz AG) integren aquest corredor, la finestreta única del qual està ubicada a Madrid.
El Corredor ferroviari de mercaderies Atlàntic suma al voltant de 6.200 km de vies al llarg dels eixos:
  • Sines/Setúbal/Lisboa/Aveiro/Leixões - Algesires/Madrid/Bilbao/Saragossa - Bordeus/ La Rochelle / Nantes / París/Le Havre/ Estrasburg – Mannheim
Aquest corredor integra 15 ports i 34 terminals, a més de connectar, en diferents punts, amb 3 corredors més (RFC1 Rhine-Alpine, RFC2 North Sea-Mediterranean i RFC6 Mediterranean).

Camí cap a un nou marc dels corredors europeus

Actualment, s'està tramitant al si de la Comissió Europea (CE) una proposta de revisió del Reglament 1315/2013 sobre el desenvolupament de la Xarxa Transeuropea de Transport (TEN-T).

Segons el text proposat, els corredors europeus (CNC) s'integrarien amb els corredors ferroviaris de mercaderies (RFC), i tots dos conceptes s'englobarien, en cas de tirar endavant la proposta actual, en els denominats corredors de transport europeus (ETC).

L'enllaç següent a la pàgina web de la Comissió Europea inclou la proposta del nou reglament.