Xarxa d’ample mètric

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Títol

La integració de Feve a Adif i Renfe Operadora, des de l’1 de gener de 2013, és una de les mesures aprovades pel Govern el juliol de 2012 per aconseguir més eficiència i racionalització en la gestió del servei públic ferroviari.

Aquesta reestructuració, establerta pel Reial decret 22/2012 de 20 de juliol, es va fer per la necessitat de garantir la viabilitat del sector públic empresarial i garantir la continuïtat del servei i el manteniment de l’ocupació. 

Reial decret 22/2012
Reial decret llei 22/2012, de 20 de juliol
Pel qual s’adopten mesures en matèria d’infraestructures i serveis ferroviaris.
Ordre FOM/2818/2012, de 28 de desembre
Per la qual es fixen els criteris de segregació d’actius i passius de l’entitat pública empresarial Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE) entre l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) i Renfe-Operadora.
Ordre FOM/2814/2012, de 28 de desembre
Per la qual s’aprova la relació amb el personal de l’entitat pública empresarial Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha, que s’integra a les entitats Renfe-Operadora i Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.