Col·laboració

Ofertes de col·laboració en R+D+I

Títol

Vivim en una societat que cada dia planteja necessitats noves a les quals el ferrocarril ha de respondre amb solucions específiques d’alta qualitat, sostenibles i que alhora puguin ser assumides pel mercat com un nou valor afegit a l’oferta comercial del transport.

Des de fa més de deu anys, Adif té un paper principal en la renovació tecnològica del sector, ja que posa els recursos necessaris perquè la infraestructura sigui més accessible, més segura, més sostenible i permeti, als operadors, desplegar-hi tot el seu potencial per fer del ferrocarril un mitjà de transport més competitiu i aconseguir els nivells més alts de fiabilitat i seguretat.

Els èxits obtinguts han permès exportar la tecnologia ferroviària espanyola als mercats internacionals, en els quals compta amb un gran prestigi i acceptació.I els seus resultats estan a disposició de la indústria i dels mercats, ja sigui en forma de col·laboració puntual en projectes d’innovació, ja sigui compartint recursos amb altres empreses innovadores que vulguin incorporar-se al Centre de Tecnologies Ferroviàries.A més a més, ofereix un seguit de productes i serveis tecnològics llicenciables a tercers, i l’accés a la infraestructura per a proves i assajos.

En definitiva, Adif és una entitat pública empresarial compromesa amb la innovació, amb l’entorn i amb el teixit industrial, però sobretot, amb els ciutadans, al benestar dels quals dirigeix tots els seus esforços.

Explotació d’intangibles

Adif ofereix productes tecnològics que les empreses interessades poden explotar. Són solucions que incorporen la tecnologia més avançada i que es poden aplicar a les xarxes ferroviàries d’arreu del món.

S’ofereixen en condicions de no exclusivitat, a empreses amb capacitat tècnica per desenvolupar-les i fabricar-les.

Incorporación de empresas al CTF

El Centre de Tecnologies Ferroviàries, situat al Parque Tecnológico de Andalucía (Màlaga), concentra l’esforç i l’activitat innovadora d’Adif. En aquest centre es dirigeixen, planifiquen i implanten les iniciatives de matèria de recerca, desenvolupament i innovació d’Adif.
 
Amb la creació del CTF, Adif pretén situar el sistema ferroviari espanyol a l’avantguarda en matèria de recerca, desenvolupament i innovació en l’àmbit ferroviari. El CTF compta amb laboratoris especialitzats en tecnologies d’avantguarda on es poden experimentar i desenvolupar nous sistemes i aprofundir en la millora dels actuals.

Títol fragment

Raons per instal·lar-s’hi i full de ruta sobre el procés d’incorporació d’empreses al CTF.
Formulari d’instal·lació en el CTF, requisit previ per a l’autorització per part del Parque Tecnológico de Andalucía. 

Informació i sol·licitud

Les empreses interessades a incorporar-se en aquest centre, poden demanar-ho a través delcorreu electrònic innovacion@adif.es
emplenant inicialment el Formulari d’instal·lació en el CTF

Accés a infraestructures d’R+D+I

El Centre de Tecnologies Ferroviàries (CTF) gestiona unes infraestructures de primer ordre per al desenvolupament d’activitats d'R+D+I del sector. Part d’aquestes infraestructures estan ubicades al mateix centre, i alhora en gestiona d’altres d’alienes.

Títol fragment

Informació de les infraestructures disponible al “Catàleg de proves i assajos a la infraestructura i les instal·lacions d’Adif i Adif Alta Velocitat”.

Formulari de sol·licitud de proves a infraestructures i instal·lacions.

Contacte

La sol·licitud d’accés a les infraestructures es formalitza emplenant el formulari i enviant-lo a aquesta adreça: innovacion@adif.es.