OOP 2023

1.451 places

Adif i Adif AV avancen en el seu pla de relleu generacional estratègic amb el llançament de la convocatòria d'Oferta d'Ocupació Pública (OOP) 2023, que incorporarà 1.451 professionals de 48 perfils diferents.

La convocatòria va dirigida a tècnics (7 % del total), quadres tècnics (15 %) i personal operatiu, col·lectiu que representa el 78 % del total de places ofertes.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 10 de juliol i s'allargarà fins al 28 de juliol de 2023. Les bases es troben disponibles als enllaços següents:

Responsive Image

La convocatòria inclou 48 perfils diferents, en àmbits com el jurídic, finances, comercialització, arquitectura, enginyeries, ciberseguretat, seguretat, sistemes i circulació, a més de muntadors elèctrics d'instal·lacions, ajudants ferroviaris, oficials de telecomunicacions, administratius o maquinistes, entre d'altres.

Descripció dels llocs

Operatius, si t'agrada l'acció

Places de personal operatiu per al talent que tingui el títol de batxiller o de tècnic de formació professional de grau mitjà o superior.

Treball de camp

 • Factor de circulació d'entrada: ajudaràs a la regulació del servei de circulació en estacions o llocs de comandament que fonamentalment estan en reemplaçament.

 • Ajudant ferroviari: podràs ser encarregat de treballs, manejar maquinària especialitzada de via o custodiar passos a nivell.

 • Factor d'entrada: donaràs el servei de suport als viatgers a les estacions i col·laboraràs al servei d'objectes perduts.

 • Muntador elèctric: realitzaràs el manteniment de les instal·lacions elèctriques o de telecomunicacions.

 • Oficial de telecomunicacions d'entrada: gestionaràs els circuits i les instal·lacions dels equips tècnics.

 • Maquinista: conduiràs trens auscultadors, peces clau en el manteniment i la posada en servei de noves línia.

O en oficina

 • Delineant d'entrada: treballaràs amb plànols de tipus industrial o de vies, obres, topografia i cartografia.

 • Oficial administratiu d'entrada: donaràs suport administratiu amb l'ajuda d'eines informàtiques.

 • Controlador: actuaràs de supervisor per detectar i corregir comportaments que posen en risc la seguretat de persones i de l'empresa.

 • Programador d'entrada: per a treballs de desenvolupament i posada a punt de programes.

Per als més dinàmics i amb iniciativa

Places de quadre tècnic per a professionals amb llicenciatura o grau en els perfils següents

 • Jurídic: seguiment d'assumptes jurídics i normativa, així com labors de gestió administrativa.
 • Gestió: realització d'informes, anàlisis i estudis dels àmbits de la nostra activitat.
 • Gestió Documental: digitalització dels fons documentals i gestió d'arxius i bases de dades
 • Arquitectura i Edificació: elaboració dels plànols d'un projecte constructiu, des de l'inici fins al final de les obres.
 • Enginyeria Civil, Industrial i Telecomunicacions: optimitzaràs els processos, tot planificant i fent el seguiment de projecte.
 • Enginyeria en Informàtica: disseny, creació i implantació de sistemes informàtics.

Grans professionals per a grans projectes

Places de tècnic per a professionals llicenciats o amb un grau i, a més, amb un màster universitari.

 • Jurídica: treballaràs per aplicar adequadament la normativa en cadascuna de les nostres actuacions.
 • Econòmica: gestionaràs la tresoreria, els pressupostos d'explotació i inversió i els fons europeus.
 • Gestió: orientaràs els recursos humans, financers i materials per complir els objectius.
 • Comunicació: contribuiràs a gestionar el posicionament de la companyia i posaràs en valor a les seves activitats i professionals.
 • Medicina del treball: gestionaràs els programes i serveis de salut i seguretat en el treball.
 • Comercialització d'estacions: desenvoluparàs la política comercial en estacions de viatgers i contribuiràs a impulsar les noves línies de negoci.
 • Arquitectura: desenvoluparàs els projectes bàsics i d'execució per transformar les nostres estacions en nodes estratègics de la mobilitat del futur.
 • Enginyeria Civil, Industrial, Telecomunicació i Informàtica: faràs realitat les nostres infraestructures i la seva capacitat transformadora als territoris.
 • Sistemes Operacionals: dissenyaràs i implantaràs sistemes d'informació, on s'allotgen el nostre coneixement i experiència.
 • Ciberseguretat: ens protegiràs de ciberatacs, un repte en el context digital en el qual treballem.
 • Gestió de Riscos Operatius: no hi ha activitat sense riscos i treballaràs per avaluar-los, valorar-los i gestionar-los.
 • Construcció: gestionaràs el desenvolupament d'infraestructures ferroviàries en diferents processos de construcció.
 • Operatiu de seguretat: les grans infraestructures necessiten cures a través del desenvolupament de plans de protecció dels nostres actius.
Plazo de solicitud abierto
En proceso de resolución
Resueltas
Ofrecimiento plaza bolsa de empleo

Enllaços d’interès