Autorització d’actuacions en zones d’afecció del ferrocarril

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

A petició dels interessats, Adif tramita els expedients administratius per a l’atorgament de les diferents autoritzacions necessàries per actuar en el domini públic ferroviari i a les zones d’afecció del ferrocarril.
Expedients de reducció de la zona de domini públic o de la línia límit d’edificació
Contacte
Reducció de la Zona de Domini Públic o de la Línia Límit d’Edificació
Autorització d’obres o activitats en les zones d’afecció del ferrocarril.
Expedients d’autorització per a realització d’obres, instal·lacions o activitats en aquestes zones d’afecció i atorgament del títol necessari per ocupar, si escau, el domini públic ferroviari (afectacions concurrents, autoritzacions o concessions administratives).
Contacte
Autorització d’obres o activitats en les zones d’afecció del ferrocarril.