Autorització d’actuacions en zones d’afecció del ferrocarril

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

A petició dels interessats, Adif tramita els expedients administratius per atorgar les diferents autoritzacions necessàries per actuar en el domini públic ferroviari i a les zones d’afecció del ferrocarril.

Expedients de reducció de la zona de domini públic o de la línia límit d’edificació

Contacte
Reducció de la zona de domini públic o de la línia límit d’edificació

Autorització d’obres o activitats a les zones d’afecció del ferrocarril.

Expedients d’autorització per a la realització d’obres, instal·lacions o activitats en aquestes zones d’afecció i atorgament del títol necessari per ocupar, si escau, el domini públic ferroviari (afectacions concurrents, autoritzacions o concessions administratives).

Sol·licitud d’autorització d’actuacions en zones d’afecció ferroviària


Domini públic d'Adif: Domini públic d'Adif Alta Velocitat:
Contacte
Autorització d’obres o activitats a les zones d’afecció del ferrocarril.