Encàrrecs a Mitjans Propis

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

En compliment de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, article 63.6 des d’aquí pot accedir a la publicació dels Encàrrecs a Mitjans Propis fets per aquesta entitat, on podrà consultar la relació dels Encàrrecs a Mitjans Propis aprovats.

Inclou tota la informació relativa a l’exercici en curs i s’actualitza mensualment. A més a més, un cop finalitzat l’exercici, aquesta informació es manté disponible durant l’exercici següent.

Contractes d’encàrrecs a Mitjans Propis formalitzats per Adif

Aquesta informació també està disponible al nostre Perfil del Contractant a la Plataforma de contractació del Sector Públic, pestanya Documents.