Fotografia i treballs audiovisuals

a les instal·lacions i dependències d’Adif

En aquesta pàgina disposes de la informació necessària per a la realització de fotografies o feines audiovisuals a les estacions o altres instal·lacions d’Adif.
  • Si la feina que vols fer és de caràcter professional o per oferir un servei audiovisual a una empresa, si us plau, llegeix atentament les indicacions que es mostren a continuació.
  • Si, com a aficionat a la fotografia i al ferrocarril, vols fer fotos o enregistrar vídeos per a ús propi o, en tot cas, sense afany de lucre, consulta l’apartat de Treballs personals d’aficionats a la fotografia i al ferrocarril en aquesta mateixa pàgina.
 

Treballs de caràcter professional

Mitjans de comunicació

Sol·licitud d’autorització d’enregistrament o presa de fotografies per a treballs amb caràcter exclusivament informatiu.

Dades que cal incloure en la sol·licitud:

  • Noms complets i número de DNI de les persones que hagin de fer la feina.
  • Data prevista per a la realització
  • Objecte o finalitat de la feina o del reportatge
  • Telèfon i persona de contacte
NOTA: L'autorització tindrà validesa únicament per al període en el qual s'hagi de dur a terme la tasca professional a les instal·lacions ferroviàries corresponents.
És imprescindible indicar el mitjà de comunicació per al qual se sol·licita permís per a la realització del treball.
Rodatges cinematogràfics o televisius, espots, documentals…

A la secció de Rodatges pots sol·licitar l'autorització per fer treballs professionals o de recerca (rodatges cinematogràfics o televisius, espots, treballs sobre tecnologia ferroviària, etc.) que requereixin enregistraments o presa de fotografies en instal·lacions d'Adif. També coneixeràs les tarifes aplicables.

Disposes d'un cercador de localitzacions que pot ser d'interès per al teu projecte. Aquests espais estan classificats per tipologia i ubicació geogràfica. El cercador disposa també d'un filtre d'etiquetes que recullen algunes característiques que agrupen les instal·lacions segons els requisits del projecte.

Coordinació i gestió amb altres empreses relacionades amb el ferrocarril

La Fundación de los Ferrocarriles Españoles també disposa de localitzacions d’un interès singular per a rodatges, esdeveniments i treballs audiovisuals, com són els seus museus ferroviaris, els trens que s’hi acullen i el Palau de Fernán Núñez.

Treballs personals d’aficionats a la fotografia i al ferrocarril

Títol

Els particulars que vulguin fer fotografies a les zones privades d’ús públic de les principals estacions ferroviàries d’Adif no cal que disposin de permís previ.

Encara que les fotografies les facin aficionats, els reportatges la temàtica principal dels quals no sigui d’índole ferroviària o relacionada amb el ferrocarril en general necessitaran un permís específic i poden ser considerades treballs professionals.

De la mateixa manera, no s’inclouen com a “fotografia d’aficionats” i, per tant, s’entendran com a treballs professionals que necessiten una autorització expressa, les situacions següents:

  • Blogs, catàlegs o editorials de moda, “books” de models, actors i actrius.
  • Reportatges de casament, precasament i comunions.
  • Reportatges per a xarxes socials amb finalitats lucratives.
  • Fotografies amb finalitats comercials.

Limitacions

En el cas de les fotografies d’aficionats, es mantenen, però, les limitacions següents per a la presa de fotografies: