Sostenibilitat i medi ambient

Economia circular

Adif Alta Velocitat ha col·laborat en l’elaboració de l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular. Espanya Circular 2030, elaborada pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, on ha contribuït amb 6 iniciatives en els eixos de: consum, gestió de residus, mercat de matèries primeres secundàries, i ocupació i formació.

Les iniciatives que Adif ha aportat al I Pla d’acció d’economia circular 2021-2023 són:

  • Elaboració d’un Catàleg de criteris ambientals i socials per a la contractació en matèria d’infraestructures ferroviàries que faciliti la incorporació d’aquests en els processos de contractació amb l’objectiu que Adif fomenti els principis de l’Economia Circular i la Contractació Pública Ecològica de manera transversal.

  • Projecte Ecomilla, una aposta per la mobilitat sostenible als entorns urbans amb l’objectiu de facilitar el recorregut porta a porta del viatger (des de l’origen fins a l’estació de ferrocarril i des d’aquesta fins al punt de destinació) utilitzant un mode de transport eficient i de nul·les o molt baixes emissions.

  • Gestió eficaç dels excedents de terres d’obres d’infraestructura ferroviària per afavorir la recuperació ambiental d’entorns degradats o la seva reutilització en altres obres.

  • Mesures per incrementar la reutilització de la terra vegetal en les obres per a les tasques de restauració i integració paisatgística conseqüència d’obres ferroviàries.

  • Foment de l’ús de materials i tècniques de gestió sostenible a les estacions de ferrocarril.

  • Programa integral per a la recuperació social d’actius ferroviaris en desús, generant valor mitjançant projectes d’emprenedoria o servei públic.