Modificacions de contracte

Portal del licitador

Accés a la informació relativa a les modificacions de contractes aprovades per l’Entitat, la publicació de la qual recomana la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l’Estat mitjançant una resolució amb data de 16 de març de 2016. La informació s’actualitza diàriament i es manté activa durant els quinze mesos següents a la data de l'aprovació.
Títol
Tota la informació contractual es troba a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Aquesta informació es manté activa fins al moment en què es produeix l’adjudicació del contracte.
Si no trobeu la referència que cerqueu, consulteu les licitacions d’Adif.

Llista de modificacions de contracte