Butlletí informació

Butlletí d'informació per a inversors

Títol
Sobre la base dels nostres compromisos de transparència i sostenibilitat, i a fi de facilitar informació d'interès per a inversors, Adif Alta Velocitat publica un butlletí d'informació periòdica.

El butlletí consta dels continguts següents:

- Informació economicofinancera.

- Notícies relatives a la seva política mediambiental, així com la seva responsabilitat social i de govern corporatiu.

- Notícies d'àmbit global amb especial incidència en els aspectes de sostenibilitat, transparència i governança que resultin d'especial interès per a inversors ESG.

Trens-quilòmetre. Viatgers que hi han pujat i n'han baixat

Xarxes d’Adif i Adif Alta Velocitat

En aquesta secció informarem periòdicament de dues magnituds operatives principals: l'evolució del trànsit ferroviari, mesurat en trens per quilòmetre (utilització de la línia ferroviària per un tren al llarg d'un quilòmetre) ─comparativa mensual i acumulada─, així com la variació acumulada de viatgers que hi han pujat i n'han baixat a les estacions d'Adif i Adif-AV.