Línia Valladolid - Venta de Baños - Palència - Lleó

Contribuir a la vertebració socioeconòmica de la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó

Títol

La posada en servei comercial d'aquesta línia representa la inclusió de les capitals de Palència i Lleó al mapa de l'alta velocitat espanyola. A més, afavorirà les connexions cap a Astúries (per Lleó), Cantàbria (per Palència) i Burgos, a més del País Basc (per Venta de Baños).

Així mateix, contribueix a la vertebració socioeconòmica de la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó, i redueix el temps de viatge entre Madrid i la capital lleonesa.

Finançament europeu


Informació sobre les ajudes i el finançament rebut per Adif procedents dels diferents fons i programes de la Unió Europea (UE):

"Una manera de fer Europa"
​​​​​​​
imagen párrafo
Banc Europeu d’Inversions
El Banc Europeu d'Inversions (BEI) participa també en el finançament d'aquesta línia d'alta velocitat.

Descripció de la línia

Servei de qualitat

La nova connexió Valladolid - Venta de Baños - Palència - Lleó, que va començar l'explotació el 30 de setembre de l'any 2015, té una longitud de 166 km i està dissenyada per a la circulació de trens a una velocitat màxima de 350 km/h, amb via en ample estàndard o UIC (1.435 mm) i electrificació a 2x25 kV 50 Hz en corrent altern, pròpia de l'alta velocitat.

Està projectada per a suportar trànsit de viatgers i mercaderies.

No té un traçat tan condicionat per l'abrupta orografia del terreny, com la resta de les línies del Corredor Nord - Nord-oest. 

Infraestructures singulars
  • Un túnel (Peña Rayada, 1.998 m) i un fals túnel (Villamuriel de Cerrato, 350 m).
  • 48 viaductes/pèrgoles per salvar altres infraestructures a un nivell diferent. Destaquen per la seva longitud els viaductes del riu Pisuerga (1.331 m) i el riu Esla (660 m), o la pèrgola de Torneros (Lleó), amb 606 m de longitud.
  • Una base de manteniment de la línia a Villada (Palència).
  • Una altra infraestructura destacada és el triangle de Venta de Baños, que permetrà totes les connexions directes possibles entre Valladolid, Palència, Lleó i Burgos.
Canviadors d’ample

La línia compta amb tres canviadors d'ample al llarg del seu recorregut: un a Villamuriel (a sud de Palència), per permetre la continuïtat de les circulacions cap a Cantàbria en ample ibèric; i dos en l'entorn de l'estació de Lleó, per garantir la continuïtat de les circulacions cap a Astúries i Galícia en ample ibèric.

Principals estructures

Servei de qualitat
  • Viaducte sobre el riu Pisuerga (1.331 m), en el tram Nus Nord de Valladolid - Cabezón de Pisuerga.
  • Túnel de Peña Rayada (1.998 m), en el tram Cabezón de Pisuerga - San Martín de Valvení (Valladolid).
  • Triangle de Venta de Baños, que permetrà totes les circulacions directes possibles entre Valladolid, Palència i Burgos.
  • Viaducte sobre el riu Esla (660 m), al tram Palanquinos - Onzonilla (Lleó).
  • Pèrgola sobre les vies de les futures instal·lacions de material motor i remolcat, i la doble via de la línia actual Palència - La Corunya (606 m) al tram Palanquinos - Onzonilla (Lleó).
  • Base de manteniment de la línia a Villada (Palència).

Estacions de la línia

Adaptació de l'estació de Zamora

L'adaptació ha consistit en la renovació integral de les andanes, que han estat ampliades, recrescudes, repavimentades i dotades de marquesines. A més, s'ha millorat l'accessibilitat amb la resolució de l'accés a l'andana central mitjançant la instal·lació d'ascensors annexos al pas subterrani existent, que també ha estat remodelat.

La nova configuració de l'estació de Palència inclou dues vies d'alta velocitat en ample estàndard o UIC (les més pròximes a l'edifici de viatgers) i dues vies en ample convencional.

Estació de Lleó

Adaptació a l'alta velocitat de la doble via de xarxa convencional entre Onzonilla i l'estació de Lleó, inclosa la renovació de plataforma, la superestructura, l'electrificació i les instal·lacions de seguretat, a més de la construcció de dos canviadors d'ample. Així mateix, s'han construït dues noves vies d'apartat a l'estació lleonesa, que queda configurada amb dues vies d'ample estàndard (alta velocitat) i dues vies d'ample ibèric.

Memòries mediambientals

El Ministeri de Foment i Adif Alta Velocidad promouen el desenvolupament d'un ferrocarril autènticament sostenible i respectuós amb la natura, on es respecten al màxim els espais naturals protegits durant el disseny, la construcció i l'explotació de la infraestructura ferroviària.

A més de vetllar pel compliment de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA), es valora, des d'una perspectiva global, el grau d'integració de les obres en el seu entorn i l'eficàcia de les mesures ambientals que s'hi han adoptat durant la seva execució.

Totes les mesures pretenen disminuir l'impacte de la construcció de la nova línia, de manera que es respecti escrupolosament l'ecosistema de les zones per les quals discorre i se'n minimitzi l'impacte visual, sonor i paisatgístic.

Característiques de la infraestructura
166
km
de longitud
48
Viaductes
i Pèrgoles
El de màxima longitud té 1.331 m.
2
Túnels
Peña Rayada (1.998 m)
Fals túnel Villamuriel de Cerrato (350 m)
3
Estacions
de viatgers:
Valladolid - Camp Gran, Palència i Lleó