Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliències inclou dins de l’instrument temporal NextGenerationEU, aprovat pel Parlament Europeu i el Consell per estimular la recuperació.

El Pla gira al voltant de quatre eixos principals:transició ecològica, transformació digital, cohesió social i territorial, i igualtat de gènere.Aquests eixos orienten polítiques palanca que recullen una trentena de components que articulen els programes d’inversions. Adif i Adif AV hi estan implicats en dos:

- Component 1 “Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans”.
Inversions en infraestructures de rodalies ferroviàries (“Actuacions de millora de la qualitat i fiabilitat en el servei de rodalies ferroviàries")

- Component 6 “Mobilitat sostenible, segura i connectada”.
Inversions en actuacions adreçades a la construcció de noves infraestructures ferroviàries en els corredors Atlàntic i Mediterrani, i a la modernització i millora de les ja existents (“Xarxa Transeuropea del transport:corredors europeus”).
Inversions en actuacions en les infraestructures ferroviàries de l'RTE-T no incloses en els corredors de la xarxa bàsica ("Xarxa Transeuropea de transport:Altres actuacions”).
Inversions en actuacions per al desenvolupament de terminals intermodals i logístiques estratègiques i accessos a ports (“Intermodalitat i logística”).