Punts de recàrrega elèctrics

Implantació de punts de recàrrega elèctrica / Ferrolineres

Responsive Image

Des de fa anys, Adif ha anat estudiant la manera d’aprofitar l’energia elèctrica de la seva xarxa, i el fruit dels diferents projectes d’R+D+I que s'hi desenvolupen va ser el registre d’una patent sobre el procediment de control de sistema i càrrega de bateries des del sistema elèctric ferroviari (P-NAC 201130502).

La novetat d’aquest sistema és que permet la captació d’energia elèctrica en alta tensió (AT) del sistema elèctric ferroviari i la seva transformació a baixa tensió (BT), sense afectació del trànsit ferroviari, per a la creació de punts de recàrrega elèctrica (PRE) oberts al públic, que faran servir els vehicles elèctrics.

Amb aquesta iniciativa, Adif i Adif AV busquen contribuir a pal·liar un dels grans problemes a què s’enfronta la càrrega de vehicle elèctric —la dificultat de la seva aplicació a la mobilitat interurbana—, basant-se, per fer-ho, en la compra d’energia verda certificada, una xarxa de més de 9.700 quilòmetres de línies electrificades i la xarxa pròpia d’estacions de viatgers. D’aquesta manera, el radi d’acció del vehicle elèctric es pot estendre fora de les àrees metropolitanes i, a més a més, els ciutadans d’altres àrees podran accedir al sistema.

La implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics s’emmarca en el Pla de Lluita contra el Canvi Climàtic d’Adif i Adif AV 2018-2030, que preveu el foment de la mobilitat sostenible i l’electromobilitat com a eina per complir els objectius de descarbonització de l’activitat econòmica.

Els promotors que hi estiguin interessats hauran d’instal·lar a l’estació corresponent com a mínim un PRE de càrrega ràpida amb dos connectors, perquè es pugui fer una recàrrega ràpida simultània de dos vehicles elèctrics.