Adjudicacions

Portal del licitador

Premeu a cada un dels enllaços per veure l'adjudicació dels contractes.

Títol fragment

Accés a la informació relativa a les adjudicacions aprovades per l’Entitat. La informació s’actualitza diàriament i es manté activa durant els quinze mesos següents a la data de la seva aprovació.
Accés a la informació relativa a les licitacions el procediment de les quals ha estat declarat desert per l’Entitat. La informació s’actualitza diàriament i es manté activa durant els quinze mesos següents a la data de la seva aprovació.
Accés a la informació relativa als contractes menors aprovats per l’Entitat. La informació s’actualitza diàriament i es manté activa durant els quinze mesos següents a la data de la seva aprovació.
Títol
Tota la informació contractual es troba a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Aquesta informació es manté activa fins al moment en què es produeix l’adjudicació del contracte.
Si no trobeu la referència que cerqueu, podeu consultar les adjudicacions d’Adif

Llista d’adjudicacions

Licitacions desertes

Contractes menors