Encàrrecs a mitjans propis

Portal del licitador

De conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, article 63.6, des d'aquí podeu accedir a la publicació dels encàrrecs a mitjans propis aprovats per aquesta entitat.
​​​​​​​
Inclou tota la informació relativa a l’exercici en curs, que s’actualitza mensualment. A més a més, un cop finalitzat l’exercici, aquesta informació es manté disponible durant l’exercici següent.

Contractes d'encàrrecs a mitjans propis formalitzats per Adif Alta Velocidad

Títol
Aquesta informació també està disponible a la Plataforma de contractació del Sector Públic, sota la pestanya "Documents".