Declaració sobre la xarxa

Antecedents

Declaració sobre la xarxa 2022

La “Declaració sobre la xarxa” (en endavant, “DX”) és el document que exposa les característiques de la infraestructura posada a disposició de les empreses ferroviàries i candidats i conté informació sobre les condicions d’accés a la xarxa, així com sobre les condicions d’accés a les instal·lacions de servei i a la prestació de serveis en aquestes instal·lacions i la informació necessària per a la utilització dels drets d’accés, per garantir la transparència i l’accés no discriminatori a la infraestructura ferroviària de tots els candidats a sol·licitar capacitat, per prestar serveis de transport ferroviari.
S'hi detallen, així mateix, les normes generals, els terminis, els procediments i els criteris relatius als sistemes de cànons i adjudicació de capacitat, així com la informació necessària per cursar una sol·licitud de capacitat d'infraestructura.

S'ha actualitzat per a l'exercici 2022, incloent-hi l'horari de servei 2022/2023, per a complir el que estableix l'Ordre FOM/897/2005, de 7 d'abril, relativa a la declaració sobre la xarxa i al procediment d'adjudicació de capacitat de infraestructura ferroviària.

De conformitat amb l'art. 32.2 de la Llei 38/2015 del sector ferroviari, aquesta Declaració sobre la xarxa s'ha sotmès al tràmit preceptiu de consultes, i ha estat aprovada al Consell d'Administració de l'Entitat Pública Empresarial ADIF Alta Velocitat celebrat el dia 29 de novembre de 2021.
Declaración sobre la Red 2022. Documentos
Declaración sobre la Red ADIF Alta Velocidad 2022
Documento Completo. Edición 28 de julio de 2022
Modelos de solicitud capacidad y servicios
Modelos editables
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG)
Edición 28 de diciembre de 2022
Catálogo de Fichas Descriptivas de las Instalaciones de Servicio
Documento con datos actualizados a 28 de febrero de 2022.
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Documento con datos actualizados a 28 de febrero de 2022.
Catálogo de vías de Apartado adscritas a Estaciones Coordinadas
Documento con datos actualizados a 28 de febrero de 2022.
Catálogo de Restricciones de Capacidad
Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de 6 de junio de 2022. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.
Tabla de Costes del Suministro de Energía Eléctrica de Tracción. Datos agosto 2022.
Documento que se actualizará mensualmente con los precios y ratios que servirán para emitir la factura correspondiente de los servicios realizados en cada mes.
Declaración sobre la Red 2022 - Fe de erratas
Fe de erratas páginas 53 y 55, apartado 2.6.1 Desarrollo de la infraestructura: Se modifica la información correspondiente a la LAV Valladolid-Burgos: Venta de Baños-Burgos y a la LAV Monforte del Cid-Murcia: Beniel- Estación de Murcia El Carmen (vaso norte), respectivamente

Actualitzacions

Principals modificacions incorporades a la Declaració sobre la xarxa 2022

Declaracions sobre la xarxa corresponents a anys anteriors

Año 2021

Año 2020

Año 2019