La nostra marca

Identitat corporativa

Identitat corporativa

La marca corporativa sintetitza i expressa visualment la identitat de l’empresa tot projectant, d’aquesta manera, els nostres valors i aspiracions. A partir dels elements bàsics de la marca, es desenvolupa un llenguatge gràfic amb personalitat pròpia que es fa palesa en els diferents entorns i suports.

El territori visual i conceptual definit per la marca Adif Alta Velocidad ens identifica i ens diferencia, transmetent la visió i el propòsit empresarial, i reflectint la nostra proposta de valor a la societat en què es tradueix aquest propòsit. D’aquesta manera, es construeix, prenent com a base la marca, l’eix que articula la narrativa de l’entitat: a Adif Alta Velocidad treballem per millorar la vida de les persones, assumint i desplegant un compromís ferm amb un model de mobilitat i de societat que sigui realment sostenible.

Responsive Image

La marca Adif Alta Velocidad, des del punt de vista de la seva construcció gràfica, mira de projectar els atributs i valors següents:

Responsive Image

Oficina de marca

La funció de l’àrea de Marca d’Adif Alta Velocidad és dirigir i coordinar la seva estratègia de marca, així com desenvolupar les eines necessàries: programa d’identitat visual corporativa i aplicacions de la marca en els diferents àmbits de l’empresa i la seva projecció externa, posicionament estratègic, arquitectura de marques, etc.
Responsive Image
Responsive Image

Descàrrega símbols d’Adif Alta Velocidad

Arxius en format .png amb unes dimensions de 2.693 x 823 píxels.