Sol·licitud de proves en infraestructures

Bústia de sol·licitud de proves en infraestructures i instal·lacions

Título
L’homologació i verificació del material rodant tant per les Empreses Ferroviàries com pels fabricants d’aquest material, que no siguin objecte de liquidació per cànon, així com dels sistemes de seguretat, materials de via, etc., requereix, habitualment, la utilització de la infraestructura, titularitat d’Adif i d’altres empreses, de les seves instal·lacions per realitzar les proves necessàries.

Per garantir que aquestes es fan complint la normativa que hi és d’aplicació, s’ha implantat, al lloc web d’Adif AV, una bústia per facilitar la coordinació de les actuacions necessàries per a la tramitació de la sol·licitud, prèvia a la realització de les proves esmentades.
En el formulari, al qual s’accedeix fent clic sobre l’enllaç següent, es troben les dades que han de facilitar per sol·licitar la prova corresponent.

Sol·licitud

INSTRUCCIONS PER A LA SOL·LICITUD

1.    Accediu a la seu electrònica d'Adif Alta Velocidad mitjançant l'enllaç següent: https://sede.adif.gob.es/opencms/system/modules/sede/indexEnllaç extern al portal. S’obrirà en una pestanya nova.
2.    Entre els procediments disponibles, seleccioneu el corresponent a “Sol·licitud de proves i assajos en infraestructures ferroviàries”.
3.    Inicieu el tràmit telemàtic clicant la icona d'“Alta de sol·licitud”.
4.    Empleneu el formulari de sol·licitud.

Junt amb la sol·licitud, heu de remetre la documentació següent:
  • En el cas de les persones jurídiques: nom i raó social de l'empresa, NIF, còpia de l'escriptura de poders, DNI del representant i dades de la persona de contacte, i pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil en vigor.
  • En el cas d'empreses ferroviàries: número de llicència i dades de la persona de contacte.
  • En el cas de les persones físiques: DNI de l’interessat i dades de la persona de contacte.

5.    S'inicia tràmit de sol·licitud de proves.

Barem de preus
A l'enllaç següent es poden descarregar les condicions econòmiques d'aplicació per a la realització de proves i assajos a la infraestructura i a les instal·lacions gestionades per Adif i Adif Alta Velocitat.