Sol·licitud de proves en infraestructures

Bústia de sol·licitud de proves en infraestructures i instal·lacions

Título
L’homologació i verificació del material rodant tant per les Empreses Ferroviàries com pels fabricants d’aquest material, que no siguin objecte de liquidació per cànon, així com dels sistemes de seguretat, materials de via, etc., requereix, habitualment, la utilització de la infraestructura, titularitat d’Adif i d’altres empreses, de les seves instal·lacions per realitzar les proves necessàries.

Per garantir que aquestes es fan complint la normativa que hi és d’aplicació, s’ha implantat, al lloc web d’Adif AV, una bústia per facilitar la coordinació de les actuacions necessàries per a la tramitació de la sol·licitud, prèvia a la realització de les proves esmentades.
En el formulari, al qual s’accedeix fent clic sobre l’enllaç següent, es troben les dades que han de facilitar per sol·licitar la prova corresponent.

Sol·licitud