Línia Madrid-Extremadura-Frontera portuguesa

Posada al dia de les infraestructures

Títol

Les obres de plataforma d’alta velocitat, entre Plasència i Mèrida, i les millores a la via convencional entre Madrid i Navalmoral de la Mata, així com entre Aljucén i Mèrida, aportaran una millora de qualitat significativa per als ciutadans en els desplaçaments per ferrocarril a través de la comunitat autònoma d’Extremadura.

Els temps de viatge es veuran reduïts significativament gràcies a la posada en valor de les infraestructures d’alta velocitat ja executades i a les inversions a la xarxa convencional.

Els trams d’alta velocitat que entrin en servei es connectaran amb la línia convencional i hi circularan trens dièsel a velocitats de fins a 200 km/h.

No només el trànsit de viatgers es beneficiarà de la nova línia. El seu caràcter de trànsit mixt permetrà als trens de mercaderies circular per la via aprofitant els seus excedents de capacitat i s’aconseguirà d’aquesta manera un reequilibri en la distribució modal dels transports, i es reduirà, sobretot, la quota del transport per carretera.

L’alt esforç inversor que implica permet la creació d’ocupació i desenvolupament econòmic, tecnològic i regional.

Finançament europeu

Aquesta línia ha comptat amb ajuts i finançament rebuts per Adif AV procedents dels diferents fons i programes de la Unió Europea (UE).

"Una manera de fer Europa"
​​​​​​​

Descripció de la línia

Servei de qualitat

Els trams d’alta velocitat que entrin en servei es connectaran amb la línia convencional i hi circularan trens dièsel a velocitats de fins a 200 km/h.

No només el trànsit de viatgers es beneficiarà de la nova línia. El seu caràcter de trànsit mixt permetrà als trens de mercaderies circular per la via aprofitant els seus excedents de capacitat i s’aconseguirà d’aquesta manera un reequilibri en la distribució modal dels transports, i es reduirà, sobretot, la quota del transport per carretera.

L’alt esforç inversor que implica permet la creació d’ocupació i desenvolupament econòmic, tecnològic i regional.

Tram Plasència-Càceres.Badajoz-Frontera portuguesa

En el límit de les comunitats autònomes de Castella-la Manxa i Extremadura s’inicia la part del projecte la construcció de la qual va ser encomanada a Adif.

Des de Plasència, la línia gira cap al sud, direcció Càceres i Mèrida, mantenint una orientació sensiblement paral·lela a l’Autovia de la Plata A-66 o al traçat de la línia actual del ferrocarril Madrid-Valencia de Alcántara.

Servei de qualitat

Abans d’arribar a Càceres, s’estan construint dues de les estructures més importants de tota la línia: els viaductes que travessen els rius Tajo i Almonte, a l’embassament d’Alcántara. L’amplada dels obstacles que s’han de salvar, la inviabilitat de disposar pilars a la llera i la necessitat de respectar la declaració d’impacte ambiental han condicionat, en tots dos, un disseny de tipologia “arc de formigó”, amb unes llums principals de 324 i 384 metres, respectivament.

Els 384 metres sense suports intermedis de l’obertura central del viaducte del riu Almonte el convertiran en el pont de formigó amb un arc ferroviari amb llum més gran del món. El procés constructiu triat per construir dos ponts és similar a l’executat amb èxit en el viaducte de Contreras, de la línia de Llevant.

El repte de construir aquest tipus viaductes confirma l’alt nivell de l’enginyeria espanyola en la construcció d’infraestructures.

Servei de qualitat

Per optimitzar la funcionalitat de corredor, la solució a Mèrida es configura mitjançant una línia directa a Badajoz i un “bypass” passant per l’estació actual, de manera similar al disseny de la línia d’alta velocitat Madrid-Saragossa-Barcelona-Frontera francesa al seu pas per les ciutats de Saragossa i Barcelona.

El tram Badajoz-Frontera portuguesa està pendent de l’estudi informatiu que porta a terme l’Agrupació Europea d’Interès Econòmic - Alta velocitat Espanya - Portugal (AEIE - AVEP).

Medi ambient

Títol

El respecte a l’entorn forma part dels valors que ens identifiquen com a empresa i constitueix un dels eixos estratègics d’actuació.

Entre els objectius de la Política de medi ambient hi ha el de mantenir el màxim respecte cap als espais naturals protegits durant el disseny, la construcció i l’explotació de la infraestructura ferroviària.

Des de la fase de projecte s’han dissenyat les mesures indicades en la Declaració d’impacte ambiental, que tendeixen al respecte màxim a l’entorn i al medi ambient, entre les quals es troben les mesures correctores per aconseguir la recuperació ambiental i paisatgística dels terrenys que travessa la línia, i per facilitar l’encreuament de la infraestructura per la fauna.

Així, en les fases prèvies a la redacció dels projectes, es van dur a terme l’Estudi de fauna en tot el corredor i l’Estudi de flora singular, que van servir de base per a la redacció dels annexos d’integració ambiental de cada projecte. De la mateixa manera, s’està redactant un Projecte de mesures ambientals complementàries per donar resposta a les actuacions sol·licitades per la Declaració d’impacte ambiental per a un àmbit geogràfic més ampli que no pas un tram de plataforma concret.

Els traçats escollits són els que més respecten l’entorn, com és el cas de la variant de 42 km que s’ha de construir per salvar l’espai protegit de “ZEPA de Monfragüe i Deveses de l'Entorn”, que pertany a la Xarxa Natura 2000. També s’han respectat les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i els Llocs d’Importància Comunitària (LIC) de Torrijos, embassament de Castrejón, Rosarito, Navalcán i Valdecañas, així com les planes d’Oropesa, Lagartera i Calera i Chozas. Igualment han quedat protegits els LIC de la Sierra de San Vicente i Barrancas de Talavera.

Els ritmes d’execució de les obres s’adapten als períodes de nidificació de les aus i, a més a més, es fan tasques de protecció de fauna, flora i sistemes hidrològics, així com de recuperació ambiental i paisatgística.

Totes aquestes actuacions s’estan coordinant amb la Junta d’Extremadura en el marc de la Comissió Mixta de Seguiment i Control Ambiental de les Obres i els Projectes d’Alta Velocitat a Extremadura.

Servei de qualitat

En el disseny dels viaductes del Tajo i Almonte s’ha introduït una nova pantalla de protecció d’aus, una solució innovadora en una zona de gran interès faunístic. El prototip consisteix en una barrera composta per perfils tubulars verticals d’acer. Aquest tipus de pantalles redueix, en relació amb altres sistemes, la càrrega de vent sobre l’estructura, cosa que permet un estalvi econòmic en el disseny d’alguns elements d’aquesta. D’altra banda, millora l’estètica i integració del viaducte en l’entorn.

Característiques de la infraestructura
437
km
de longitud
2
Viaductes
de rècord: Almonte i Tajo
384
m
Arc central Almonte
324
m
Arc central riu Tajo