Informació Econòmica-Financera

[T] Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

 
En els següents desplegables es poden consultar els comptes anuals i els informes d'auditoria; els estats financers intermedis de l'exercici en curs que publiqui Adif Alta Velocitat, així com l'avaluació de l'endeutament de l'entitat i l'estratègia de finançament