Informació economicofinancera

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

 
La informació relativa a la gestió economicofinancera està disponible a la següent pàgina de la nostra secció de Transparència:
​​​​​​​

Informació econòmica i de gestió


En aquesta pàgina disposa d'informació detallada sobre:
  • Comptes anuals i informe d'auditoria.
  • Informe relatiu al Compliment de les Obligacions de Caràcter Economicofinancer previst a l'article 129.3 de la Llei general pressupostària dels diferents exercicis anuals.
  • Estats financers intermedis (trimestrals).
  • Evolució de l'endeutament i estratègia de finançament.
  • Informe de Gestió (inclou l'estat de la informació no financera, EINF).
  • Informe de Memòria Mediambiental.
  • Informe Anual de Govern Corporatiu.
  • Dades de trens per quilòmetre. Xarxes d'Adif i Adif AV.