Períodes fins al 2006 i 2007-2013

Finançament europeu

Responsive Image

En els períodes 2000-2006 i 2007-2013, els ajuts rebuts procedents de Fons de Cohesió, del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i dels Ajuts RTE-T pugen a 11.146 milions d’euros.

(Dades a 31 de desembre de 2023)

Finançament Línies d’Alta Velocitat