Informació general

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Títol
El 31 de desembre de 2013 es crea l’entitat pública empresarial Adif Alta Velocidad, com a organisme públic dels que preveu l’article 43.1.b) de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, mitjançant l’escissió de la branca d’activitat de construcció i administració de les infraestructures ferroviàries d’alta velocitat i altres que se li atribueixin i estiguin encomanades fins a aquesta data a l’entitat pública empresarial Administrador de Infraestructures Ferroviarias (Adif).

A partir de la seva data de creació, Adif Alta Velocidad assumeix les funcions assignades a l’administrador d’infraestructures ferroviàries a la Llei 39/2003, de 17 de novembre, del sector ferroviari, i les seves normes de desenvolupament, en relació amb les infraestructures ferroviàries la titularitat de les quals li hagi estat atribuïda, així com amb les que se li atribueixin en un futur. 

Mitjançant el Reial decret 1044/2013, de 27 de desembre, s’ha aprovat l’estatut de l’entitat pública empresarial Adif Alta Velocidad.

Assumeix les competències de la construcció i l’administració de les infraestructures ferroviàries d’alta velocitat, així com altres funcions com ara la gestió dels negocis de les estacions d’alta velocitat o les activitats de telecomunicacions i energia.

Adif Alta Velocidad en xifres
47.177

M €

en actius totals
2.618
km
Xarxa Ferroviària Alta Velocitat
42
Estacions
de Ferrocarril
51,08
M
de quilòmetres-tren en un any

Alta Velocidad

Salta carrusel
Notes de premsa relacionades