Informació sobre sostenibilitat

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Títol
Adif Alta Velocitat ha evolucionat d’un model d’empresa en el qual la responsabilitat social corporativa tenia un paper rellevant —però complementari i de vegades separat de l’estratègia de l’entitat—, a un model en el qual l’estratègia de responsabilitat corporativa i sostenibilitat és equivalent a l’estratègia empresarial. D’aquesta manera, el conjunt de l’estratègia i les operacions de l’entitat s’han de basar en la nostra responsabilitat com a empresa davant la societat per contribuir, així, a un model de desenvolupament que sigui realment sostenible.

Adif Alta Velocitat, en la seva activitat, mira de contribuir a la millora constant de l’entorn i el benestar socioeconòmic incorporant a la seva línia d’actuació els valors que han d’orientar les seves decisions estratègiques i incorporant-los al seu model de gestió.
Per a Adif/Adif Alta Velocitat el respecte al medi ambient durant l'execució de les activitats que duu a terme es troba clarament identificat en la visió, missió i valors que ha definit l'entitat, en el context del Pla Estratègic 2030
 
Els sistemes de gestió ambiental estan certificats d'acord amb la norma ISO 14.001.
 
La protecció del medi ambient s'ha convertit en una prioritat per Adif Alta Velocitat i suposa una part molt rellevant de l'esforç tècnic i econòmic que està realitzant, per adaptar la seva gestió i els seus serveis ferroviaris a les noves necessitats i demandes amb criteris de qualitat i excel·lència mediambientals.

Informe anual de Bons Verds 2020
 
Els nostres inversors ja poden consultar a la web d'Adif Alta Velocitat l'informe relatiu a l'emissió realitzada el febrer passat de 2020.
imagen con marco
URL
Adif Alta Velocitat

Segona opinió

Green Finance Second Opinion.

Informes de gestió, medi ambient i covern corporatiu

Aquests informes estan disponibles a la següent pàgina de la nostra secció de Transparència:
També et pot interessar