Línia Antequera - Granada

Eix transversal d'Andalusia

Títol

La línia d'alta velocitat Antequera - Granada forma part de l'Eix Transversal d'Andalusia. 

És una infraestructura que permetrà la connexió directa per alta velocitat de Granada amb Màlaga, Còrdova, Sevilla, Madrid, entre altres ciutats espanyoles. L'estalvi en el temps de viatge entre totes aquestes ciutats serà significatiu.

A més de connectar Granada amb la resta de comunitats, contribuirà en gran manera a potenciar i millorar l'articulació interna d'Andalusia.

Aquesta línia d'alta velocitat es va inaugurar el 25 de juny de 2019.

Finançament europeu


Informació sobre les ajudes i el finançament rebut per Adif procedents dels diferents fons i programes de la Unió Europea (UE):
"Una manera de fer Europa"
​​​​​​​

Descripció de la línia

Servei de qualitat

La línia s'ha dissenyat per a una velocitat de fins a 300 km/h, amb ample internacional.

Discorre per les províncies de Màlaga i Granada, amb una longitud aproximada de 122 km. 

La nova línia arrenca amb 30 km en via doble, localitzats entre el km 0 de l'estació d'Antequera-Santa Ana i el Lloc d'Avançament i Estacionament de Trens (PAET, per les seves sigles en castellà) d'Archidona, a la província de Màlaga. Des d'aquest emplaçament fins a arribar a Granada (92 km) s'ha muntat una via única.
 

Servei de qualitat

La LAV s'inicia a les rodalies de l'estació d'Antequera-Santa Ana, formant un triangle ferroviari per permetre la comunicació directa, a través de línies d'alta velocitat, entre les ciutats de Granada, Màlaga, Còrdova, Sevilla, Madrid i altres ciutats espanyoles, amb una important reducció dels temps de viatge. Inclou tres estacions: Antequera, Loja i Granada. 

El traçat discorre pels municipis malaguenys d'Antequera i Archidona i pels granadins de Loja, Huétor-Tajar, Villanueva de Mesía, Íllora, Pinos Puente, Atarfe i Granada. Transcorre sensiblement en paral·lel a l'Autovia A-92 i per un relleu generalment accidentat, fet pel qual ha estat necessari construir prop de 12 km d'estructures repartits en 31 viaductes i set túnels que sumen aproximadament 6 km. Destaquen, per la seva singularitat, el viaducte sobre el riu Guadalhorce i l'A-92 a Antequera (de 2.525,5 m de longitud), el viaducte d'Archidona (de 3.150,5 m de longitud), i el túnel de Quejigares (tipologia bitub, format per dos túnels paral·lels de 3.354,8 m i 3.378,2 m, respectivament).

S'hi instal·larà l'ERTMS i el sistema ASFA de respatller, amb tres enclavaments a Antequera AV, Íllora i Granada. Les telecomunicacions mòbils seran per GSMR.

Memòries mediambientals

El Ministeri de Foment i Adif Alta Velocidad promouen el desenvolupament d'un ferrocarril autènticament sostenible i respectuós amb la natura, on es respecten al màxim els espais naturals protegits durant el disseny, la construcció i l'explotació de la infraestructura ferroviària.

A més de vetllar pel compliment de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA), es valora, des d'una perspectiva global, el grau d'integració de les obres en el seu entorn i l'eficàcia de les mesures ambientals que s'hi han adoptat durant el seu desenvolupament.

Títol
Entre les mesures adoptades durant l'execució de la LAV Antequera-Granada destaquen les següents:
 
  • Construcció de sistemes de desbast i decantació d'aigües procedent dels túnels.
  • Projectes de rehabilitació agronòmica i paisatgística. 
  • Conservació de vies pecuàries afectades.
  • Mesures per evitar l'afecció als aqüífers, com la construcció del viaducte d'Archidona.
El seguiment i la recerca de jaciments arqueològics ha estat un altre aspecte fonamental. Durant les obres de la LAV s'han trobat importants jaciments d'origen prehistòric i romà, algunes de les peces dels quals s'exhibeixen al Museu d'Antequera:
 

Jaciment Arroyo Saladillo: A la província de Màlaga s'han trobat restes d'un poblat prehistòric de finals del segle IV aC, datat en la transició del Neolític al Coure. Aquesta troballa constitueix el descobriment més rellevant de les obres de la línia.

Jaciment Arroyo Villalta: Aquest jaciment s'estén al llarg de 14.200 m² i allotja un dels complexos terrissaires més grans de tota la Serralada Bètica.

Vila romana de Caserío Silverio-Mayorga: Els estudis arqueològics realitzats a la zona han descobert, entre les restes trobades, diversos mosaics amb inscripcions, a més de dues petites escultures romanes, que destaquen sobre el conjunt. També s'ha revelat la presència d'un edifici dedicat al culte cristià (segle VI dC). D'altra banda, i amb la finalitat de preservar jaciments localitzats atès que se'n coneixia prèviament l'existència, s'han adoptat solucions constructives per a la seva preservació. Aquest és el cas del viaducte de 150 m de longitud per salvar el jaciment arqueològic conegut com "El Tesorillo", al tram Tocón-Valderrubio (Granada).

Característiques de la infraestructura
122
km
de longitud
31
Viaductes
Longitud total d'uns 12 km.
El de màxima longitud té 3.150,5 m.
7
Túnels
Longitud total d'uns 6 km
3
Estacions
de viatgers: Antequera AV, Loja i Granada