Procediment per operar

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Condicions d’accés
Al Capítol 3 de la Declaració sobre la Xarxa es descriuen els termes i les condicions relacionats amb l’accés a la infraestructura ferroviària gestionada per Adif Alta Velocidad.
D’acord amb la LSF, poden accedir a la RFIG gestionada per Adif a les condicions que s’hi determinen, les Empreses Ferroviàries amb llicència i certificat de seguretat en vigor emesos per l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària o per l’autoritat competent d’un altre Estat membre de la Unió Europea.
ADIF - Alta Velocidad ha encomanat la realització de certes tasques a l’entitat pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Resolució de 28 de gener del 2014, de la Secretaria d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge) entre d’altres, les següents: Manteniment d’infraestructura, circulació i gestió de capacitat, seguretat en la circulació, seguretat i protecció civil, coordinació i seguiment d’operacions, estacions i combustible, etc., tot i que ADIF - Alta Velocidad manté les competències i responsabilitats que com a administrador d’infraestructures ferroviàries li són pròpies. Les empreses ferroviàries interessades en la prestació d’algun d’aquests serveis han d’adreçar-se a les àrees responsables d’Adif que s’indiquen en el Directori de l’apartat
Instal·lacions de servei
El capítol 7 de la Declaració sobre la Xarxa, Instal·lacions de Servei, ofereix una visió general de les instal·lacions de servei de l’administrador d’infraestructures i d’altres instal·lacions de servei connectades a la RFIG en aplicació del Reglament d’execució UE 2017/217.