Operadors ferroviaris

Subtítol sit amet consectetur adipiscing elit.

Liberalització i operadores
La liberalització del sector ferroviari ha suposat l’accés de diferents operadors a la xarxa ferroviària d’interès general. El primer pas ha estat posar-la a disposició del trànsit de mercaderies i, posteriorment, s’ha ampliat als viatgers.
Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF)

Per a l'accés a la Xarxa ferroviària d'interès general (RFIG), les empreses ferroviàries han de disposar de la corresponent llicència i certificat de seguretat, l'emissió correspon a l'AESF.

L' AESF exerceix com autoritat responsable de la seguretat ferroviària , Tal com s'estableix en la Llei 38/2015 de 19 de setembre de l'Sector Ferroviari, realitzant l'ordenació, inspecció i supervisió de la seguretat de tots els elements de sistema ferroviari: les infraestructures, el material rodant, el personal ferroviari i l'operació ferroviària.

Així mateix, ha de dur a terme les funcions relacionades amb la interoperabilitat del sistema ferroviari de competència estatal, i li correspon també l'atorgament, suspensió i revocació de llicències a les empreses ferroviàries.