Desistiments, renúncies o resolucions

Portal del licitador

Accés a la informació relativa als desistiments, les renúncies i les resolucions de contractes aprovats per l’Entitat. La informació s’actualitza diàriament i es manté activa durant els quinze mesos següents a la data de l'aprovació.
Títol
Tota la informació contractual es troba a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Aquesta informació es manté activa fins al moment en què es produeix l’adjudicació del contracte.
Si no trobeu la referència que cerqueu, consulteu les licitacions d’Adif.

Llista de desistiments, renúncies i resolucions