Sostibilidade e Medio Natural

Loita contra o Cambio Climático

O Plan da Loita Contra o Cambio Climático para o período 2018-2030 de Adif Alta Velocidade é unha iniciativa estratéxica da entidade que busca aumentar a súa contribución para resolver un dos problemas ambientais máis importantes e urxentes polo impacto que xera e pola súa escala global.

O Plan establece metas para 2020, 2025 e 2030 no ámbito da mitigación, en canto a incrementar a eficiencia enerxética e reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, como no ámbito da adaptación, co obxectivo de mellorar a resiliencia das infraestruturas ferroviarias, así como en termos de cultura e concienciación.

Con este Plan, Adif alíñase coas políticas e estratexias existentes tanto a nivel internacional, contribuíndo aos obxectivos do Acordo de París como co ODS núm. 13 "Acción polo Clima", como a nivel europeo e nacional.

A información sobre os resultados en materia de loita contra o cambio climático recóllese tanto nos Informes de Xestión como nas Memorias Ambientais de Adif Alta Velocidade.

2050, o ano da neutralidade climática:Adif subscribiu o Compromiso de Responsabilidade Climática de 2019 da Unión Internacional de Ferrocarrís (UIC, polas súas siglas en francés) que ten como obxectivo aliñar a posición do sector cos novos retos en materia de loita contra o cambio climático, sendo máis ambiciosos ao establecer a meta de ser neutros en carbono en 2050.

Comunidade polo clima

Adif Alta Velocidade está adscrita a esta plataforma que naceu a partir do Acordo de París co obxectivo de fomentar que sociedade, empresas, administracións e organizacións actúen de xeito urxente ante a crise climática, reducindo as súas emisións para lograr acadar o obxectivo de 1,5ºC respecto aos niveis preindustriais e a neutralidade de carbono para o 2050.

Comunidade polo Clima

Clúster do Cambio Climático de Forética

Ademais, participa no Clúster do Cambio Climático de Forética, plataforma empresarial de referencia en España que serve como punto de encontro para intercambiar experiencias e boas prácticas, así como para coñecer as últimas iniciativas e regulacións no ámbito do cambio climático, co propósito de impulsar e incrementar o compromiso climático das empresas.

Axudas para actuacións de eficiencia enerxética no sector ferroviario

Neste contexto, o Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDAE) convocou un Programa de axudas para actuacións de eficiencia enerxética no sector ferroviario cuxo obxecto era incentivar e promover a realización de actuacións no sector que reducisen as emisións de dióxido de carbono mediante a execución de proxectos de aforro e eficiencia enerxética, contribuíndo así aos obxectivos de redución do consumo de enerxía final que establece a Directiva 2012/27/UE.

Na seguinte ligazón pode accederse á información principal dos proxectos que Adif e Adif Alta Velocidade presentaron ao mencionado Programa de axudas e que foron aprobados polo IDAE.

Programa de axudas para actuacións de eficiencia enerxética no sector ferroviario (FNEE)