Encargos a Medios Propios

Portal do Licitador

En cumprimento á Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, artigo 63.6 dende aquí pode acceder á publicación dos Encargos a Medios Propios aprobados por esta entidade.

Inclúe toda a información relativa ao exercicio en curso, actualizándose mensualmente. Ademais, finalizado o exercicio, a devandita información permanece dispoñible durante o exercicio seguinte.

Contratos de encargos a Medios Propios formalizados por Adif Alta Velocidade

Título
Esta información tamén está dispoñible na Plataforma de contratación do Sector Público, pestana Documentos.