Información económica e de xestión

Contas anuais e informes de auditoría de contas

Título
A información deste apartado pode atoparse no capítulo de Información Económico Financeira do apartado Investidores nesta web onde se achan as contas anuais, o informe de auditoría, o informe de xestión e o informe relativo ao cumprimento das obrigas de carácter económico – financeiro previsto no artigo 129.3 da Lei Xeral Orzamentaria de Adif Alta Velocidade dos distintos exercicios anuais. 
Informe Anual de Gobierno Corporativo de la E.P.E. ADIF-Alta Velocidad. Ejercicio 2021

Información adicional:

O Informe de Xestión Integrado Anual está dispoñible na seguinte ligazón. A través da mesma pode coñecerse todo o detalle do seu contido.