Liña Valladolid - Venta de Baños - Palencia - León

Contribuír á estruturación socioeconómica da Comunidade Autónoma de Castela e León

Título

A posta en servizo comercial desta liña representa a inclusión das capitais de Palencia e León no mapa de alta velocidade española. Ademais, favorecerá as conexións cara a Asturias (por León), Cantabria (por Palencia) e Burgos e cara ao País Vasco (por Venta de Baños).

Así mesmo, contribúe á estruturación socioeconómica da Comunidade Autónoma de Castela e León e reduce o tempo de viaxe entre Madrid e a capital leonesa.

Financiamento Europeo

Esta liña contou con axudas e financiamento recibidos por Adif AV procedentes dos distintos fondos e programas da Unión Europea (UE).

"Un xeito de facer Europa"
​​​​​​​
imagen párrafo
Banco Europeo de Investimentos (BEI)
O Banco Europeo de Investimentos (BEI) participa tamén no financiamento desta liña de alta velocidade.

Descrición da liña

Servizo de calidade

A nova conexión Valladolid - Venta de Baños - Palencia - León, posta en explotación o 30 de setembro de 2015, ten unha lonxitude de 166 km e está deseñada para a circulación de trens a unha velocidade máxima de 350 km/h, con vía en ancho estándar ou UIC (1.435 mm), electrificación a 2x25 kV 50 Hz en corrente alterna, propia da alta velocidade.

Está proxectada para soportar tráficos de viaxeiros e mercadorías.

Non ten un trazado tan condicionado pola abrupta orografía do terreo como o resto das liñas do Corredor Norte-Noroeste. 

Infraestruturas singulares
  • Un túnel (Peña Rayada, 1.998 m) e un falso túnel (Villamuriel de Cerrato, 350 m).
  • 48 viadutos / pérgolas, para salvar outras infraestruturas a distinto nivel. Destacan pola súa lonxitude os viadutos do Río Pisuerga (1.331 m) e do Río Esla (660 m), ou a pérgola de Torneros (León), con 606 m de lonxitude.
  • Unha base de Mantemento da liña en Villada (Palencia).
  • Outra infraestrutura destacada é o Triángulo de Venta de Baños, que permitirá todas as conexións directas posibles entre Valladolid, Palencia, León e Burgos.
Cambiadores de ancho

A liña conta con tres cambiadores de ancho ao longo do seu percorrido: un en Villamuriel (ao sur de Palencia), para permitir a continuidade das circulacións cara a Cantabria en ancho ibérico, e dous na contorna da estación de León, para garantir a continuidade das circulacións cara a Asturias e Galicia en ancho ibérico.

Principais estruturas

Servizo de calidade
  • Viaduto sobre o río Pisuerga (1.331 m), no tramo Nó Norte de Valladolid - Cabezón de Pisuerga.
  • Túnel da Peña Rayada (1.998 m), no tramo Cabezón de Pisuerga-San Martín de Valvení (Valladolid).
  • Triángulo de Venta de Baños, que permitirá todas as circulacións directas posibles entre Valladolid, Palencia e Burgos.
  • Viaduto sobre o río Esla (660 m), no tramo Palanquinos - Onzonilla (León).
  • Pérgola sobre as vías das futuras instalacións de material motor e remolcado, e a dobre vía da liña actual Palencia-Coruña (606 m) no tramo Palanquinos-Onzonilla (León).
  • Base de Mantemento da liña en Villada (Palencia).

Estacións da liña

Adaptación da estación de Palencia

A adaptación consistiu na renovación integral das plataformas, que foron ampliadas, aumentadas, pavimentadas de novo e equipadas con marquesiñas. Ademais, mellorouse a accesibilidade, resolvendo o acceso á plataforma central mediante a instalación de ascensores anexos ao paso subterráneo existente, que tamén foi remodelado.

A nova configuración da estación de Palencia inclúe dúas vías de alta velocidade en ancho estándar ou UIC, as máis próximas ao edificio de viaxeiros, e dúas vías en ancho convencional.

Estación de León

Adaptación a Alta Velocidade da dobre vía da Rede Convencional entre Onzonilla e a estación de León, incluída a renovación da plataforma, a superestrutura, electrificación e instalacións de seguridade e a construción de dous cambiadores de ancho. Ademais, construíronse dúas novas vías de apartado na estación de León, que queda configurada con dúas vías de ancho estándar (alta velocidade) e dúas vías de vía ibérica.

Memorias ambientais

O Ministerio de Fomento e Adif Alta Velocidade promoven o desenvolvemento dun ferrocarril autenticamente sostible e respectuoso coa natureza, onde se mantén ao máximo o respecto aos espazos naturais protexidos durante o deseño, construción e explotación da infraestrutura ferroviaria.

Ademais de velar polo cumprimento da Declaración de Impacto Ambiental (DIA) valórase, desde unha perspectiva global, o grao de integración das obras na súa contorna e a eficacia das medidas ambientais adoptadas durante as mesmas.

Todas as medidas pretenden diminuír o impacto da construción da nova liña, respectando escrupulosamente o ecosistema das zonas que atravesa e minimizando o seu impacto visual, sonoro e paisaxístico.

Características da infraestrutura
166
Km
de lonxitude
48
Viadutos
e Pérgolas
O de maior lonxitude ten 1.331 m.
2
Túneles
Peña Rayada (1.998 m)
Falso túnel Villamuriel de Cerrato (350 m)
3
Estacións
de viaxeiros:
Valladolid-Campo Grande, Palencia e León