Oferta de Emprego Público

 

 
Adif Alta Velocidade é unha empresa cun gran potencial para aquelas persoas que busquen un desenvolvemento profesional contrastado, con posibilidade de asumir cada vez máis responsabilidades e a posibilidade de mellorar a súa capacitación a través da formación.
Como empresa pública, ofrece un traballo estable, duradeiro e con grandes beneficios sociais.Desde hai anos é a empresa que máis inviste en España.Faino cunha estratexia clara de contribuír a importantes retos do futuro da nosa sociedade e cun criterio de servizo público e conexión cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS).
Prazo de solicitude aberto
En proceso de resolución
Resoltas
Ofrecemento praza bolsa de emprego

Ligazóns de interese