Modificacións de contrato

Portal do Licitador

Acceso á información relativa ás modificacións de contratos aprobadas pola Entidade, cuxa publicación recomenda a Xunta Consultiva de Contratación Administrativa do Estado mediante resolución de data 16 de marzo de 2016. A información actualízase diariamente e mantense activa durante os quince meses seguintes á data da súa aprobación.
Título
Toda a información contractual atópase aloxada na Plataforma de Contratación do Sector Público.

Esta información mantense activa ata o momento en que se produce a adxudicación do contrato.
Se non atopa a referencia buscada, consulte nas licitacións de Adif.

Listaxe de modificacións de contrato