Liña Venta de Baños - Burgos - Vitoria / Fronteira Francesa

Novo Acceso Ferroviario ao Norte e Noroeste de España

Título

Esta liña enmárcase no "Novo Acceso Ferroviario ao Norte e Noroeste de España", como parte dun dos 14 proxectos prioritarios da Comunidade Europea, en particular o proxecto prioritario número 3 do Eixo Atlántico Ferroviario Europeo.

Representa a prolongación da rede de alta velocidade Madrid-Segovia-Valladolid ata a conexión coa futura liña de alta velocidade Vitoria-Bilbao-San Sebastián/Fronteira francesa.

Financiamento Europeo

Esta liña contou con axudas e financiamento recibidos por Adif AV procedentes dos distintos fondos e programas da Unión Europea (UE).

"Un xeito de facer Europa"
​​​​​​​
imagen párrafo
Banco Europeo de Investimentos (BEI)
O Banco Europeo de Investimentos (BEI) colabora no financiamento deste proxecto. 

Descrición da liña

Tramo Venta de Baños-Burgos:89 km
Tramo Venta de Baños-Burgos:89 km

Corredor Norte de Alta Velocidade, que quedará conectado á Liña de Alta Velocidade Madrid-Valladolid-León, xa en servizo. No traxecto deseñáronse 2 túneles e 12 viadutos, entre os que destacan o viaduto sobre o río Pisuerga (1.128 m) e o viaduto sobre a Autovía A-62 e o río Pisuerga (1.330 m).

A plataforma está deseñada para velocidades máximas de 350 km/h.A práctica totalidade da liña, 81,3 km, porase en servizo en vía única. Os sistemas de seguridade serán ERTMS e ASFA, e o sistema de comunicacións será GSM-R.”

Estación de Venta de Baños
Título
O edificio actual ten un alto valor arquitectónico e histórico para unha cidade tan vencellada ao ferrocarril como foi sempre Venta de Baños e que o seguirá sendo despois das reformas que se van acometer.
 

O proxecto consiste na adaptación da estación á chegada da alta velocidade. Inclúe unha remodelación do vestíbulo e actuacións nas plataformas.

Nó de Venda de Baños
Na localidade de Venta de Baños sitúase o triángulo ferroviario que conectará a liña Valladolid - Palencia - León - Asturias coa de Venta de Baños - Burgos - Vitoria - Fronteira Francesa, de tal xeito que será posible levar a cabo todos os movementos directos posibles entre as cidades de Valladolid, Palencia e Burgos.
 

Neste nó ferroviario sitúanse dous dos maiores viadutos da liña, de 1.330 e 1.128 metros de lonxitude, que salvan o río Pisuerga e outras infraestruturas xa existentes.

Variante Ferroviaria de Burgos
Variante Ferroviaria de Burgos

Consiste nun novo trazado que pasa polo norte da cidade, cunha lonxitude total de 30,1 km. A súa construción permitiu liberar a travesía urbana anterior.

A súa entrada en servizo produciuse o 19 de febreiro de 2009, aínda que, nun principio, montáronse dúas vías en ancho ibérico cunha travesa polivalente sobre plataforma para tres vías. Nun futuro, coa chegada da alta velocidade, transformarase en dúas vías de ancho europeo (UIC) e unha de ancho ibérico.

Nesta nova variante construíuse a nova estación de Burgos, chamada Burgos-Rosa de Lima, en lembranza da que fora directora xeral de tráfico Rosa de Lima Manzano, falecida nun tráxico accidente de helicóptero.

Na nova estación construíuse un conxunto de 5 vías e 3 plataformas. No futuro, 2 das vías quedarán en ancho ibérico e 3 adaptaranse ao calibre UIC, engadindo unha máis neste ancho, o que dará un total de 6 vías.

Tramo Burgos-Vitoria: 91 km
Actualmente atópase en Estudo Informativo. Neste Estudo determinaranse as solucións técnicas máis axeitadas para a conexión da capital vasca ao resto da rede de alta velocidade. A lonxitude definitiva deste tramo está condicionada ao resultado do Estudo Informativo.
Estacións da liña
Estacións da liña
  • Miranda de Ebro: A estación e o seu espazo de vías serán remodeladas para a chegada da alta velocidade
  • Venta de Baños
  • Burgos Rosa de Lima
  • Vitoria

Medidas ambientais

O Ministerio de Fomento e Adif Alta Velocidade promoven o desenvolvemento dun ferrocarril autenticamente sostible e respectuoso coa natureza, onde se mantén ao máximo o respecto dos espazos naturais protexidos durante o deseño, construción e explotación da infraestrutura ferroviaria.

Ademais de velar polo cumprimento da Declaración de Impacto Ambiental (DIA) valórase, desde unha perspectiva global, o grao de integración das obras na súa contorna e a eficacia das medidas ambientais adoptadas durante as mesmas.

Todas as medidas pretenden diminuír o impacto da construción da nova liña, respectando escrupulosamente o ecosistema das zonas que atravesa e minimizando o seu impacto visual, sonoro e paisaxístico.

Características da infraestrutura
180
Km
de lonxitude
12
Viadutos
No tramo en servizo Venta de Baños-Burgos.
O de maior lonxitude ten 1.330 m
2
Túneles
No tramo en servizo Venta de Baños- Burgos
4
Estacións
de viaxeiros: Venta de Baños, Burgos Rosa de Lima, Miranda de Ebro e Vitoria