Telecomunicacións

Fai posible o desenvolvemento da actividade ferroviaria habitual

Título

Unha das tarefas de Adif Alta Velocidade é a xestión da súa infraestrutura de telecomunicacións, unha rede de fibra óptica dunha lonxitude de 16.000 quilómetros, que se estende ao longo da liña ferroviaria e que enlaza as principais capitais españolas.

Neste sentido, a entidade pública adscrita ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, ademais de empregar a súa rede de fibra óptica para dar soporte aos servizos da operación ferroviaria, vén ofrecendo capacidade e servizos aos diferentes operadores de telecomunicacións do sector no noso país, como forma de optimizar o excedente de capacidade e colaborar no desenvolvemento tecnolóxico global.

No capítulo de explotación ferroviaria, a rede de telecomunicacións de Adif e Adif Alta Velocidade posibilita o desenvolvemento da normal actividade ferroviaria nos seus distintos aspectos, á vez que permite o desenvolvemento e implantación das últimas tecnoloxías relacionadas coa xestión do ferrocarril, como son o sistema de sinalización para alta velocidade denominado ERTMS ou o modelo de comunicacións móbiles GSM-R, entre outros.

Con todo, unha vez satisfeitas as necesidades de comunicación inherentes ao tráfico ferroviario, o exceso de capacidade de rede rendibilízase socialmente a través de dúas vías:

  • O reinvestimento en mellorar e construír novas infraestruturas.

  • Facilitar a posta a disposición da sociedade das novas tecnoloxías de telecomunicacións


Neste contexto, Adif Alta Velocidad foi o principal provedor neutral e xestor integral de infraestruturas de telecomunicacións de referencia para operadores do mercado español, dada a extensa rede de fibra óptica que ten, despregada nunha infraestrutura ferroviaria que abarca todo o territorio nacional peninsular e é interconectado con Francia e Portugal, así como coas redes que facilitan o acceso para a cobertura das illas.

Título

Na actualidade e desde 2014, a Rede de Fibra Óptica Escura de Adif Alta Velocidade foi asignada a un concurso público. O período de cesión destes activos, que seguirá sendo propiedade de Adif Alta Velocidad, é de 20 anos.

Excluíronse expresamente da cesión as fibras ópticas actualmente empregadas polo sistema ferroviario e que representan, en termos xerais, arredor do 25% da capacidade do cable na rede convencional.

Adif-AV leva a cabo a xestión da rede de fibra óptica con altos estándares de calidade e especialización, necesarios para estar presente nun mercado altamente competitivo. Para iso, Adif AV dispón dun Centro de Atención Permanente (CAP), que se encarga da atención aos clientes e dispón de ferramentas que lle permiten a visualización da supervisión da rede de fibra óptica de xeito permanente, as 24 horas do día dos 365 días do ano, mediante diferentes sistemas de xestión: SSFO (Sistema de Supervisión de Fibra Óptica en Tempo Real), SSPE (Sistema de Supervisión e Control Remoto de Subministración Eléctrica en Parques), SSPAV (Sistema de Supervisión de Alarmas en Liñas de Alta Velocidade) e GIS (Sistema de Información Xeográfica).

Título

O obxectivo prioritario de Adif Velocidade foi sempre a mellora continua na que se centran a práctica totalidade dos investimentos realizados nesta área desde a posta en marcha do proxecto. Un xeito relevante de elevar o nivel de fiabilidade do servizo é o investimento no fortalecemento da rede mellorándoa nas zonas que son máis susceptibles de que se produzan incidencias ou onde o acceso para reparalas ten importantes dificultades. Para iso estableceuse un Plan de Investimentos para os próximos anos, que foi transferido ao novo cesionario.

Na actualidade e derivado da cesión da rede, establecida ata 2034, Adif AV presta os servizos de conservación da calidade da rede, apoiándose na dilatada experiencia acumulada, nos sistemas de xestión implantados e na profesionalidade do equipo humano.

Ademais e dentro dos diferentes acordos establecidos co actual operador, Adif Alta Velocidade colabora no desenvolvemento do Plan de Investimentos, e ofrece tamén asesoramento técnico e comercial, polo menos durante os primeiros anos do contrato de cesión, tanto a nivel central como no Territorio. Realizando funcións de Xestor de Rede e Enxeñaría de Clientes.