Información sobre Sostibilidade

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Título
Adif Alta Velocidad evolucionou dun modelo de empresa no que a Responsabilidade Social Corporativa xogaba un papel relevante, mais complementario e ás veces separado da estratexia da entidade, a un modelo no que a estratexia de Responsabilidade Corporativa e Sostibilidade é equivalente á Estratexia Empresarial. Deste xeito, o conxunto da estratexia e as operacións da entidade deben sustentarse na nosa responsabilidade como empresa perante a sociedade para contribuír deste xeito a un modelo de desenvolvemento que sexa realmente sostible.

Adif Alta Velocidad na súa actividade trata de contribuír á mellora constante do medio natural e ao benestar socioeconómico incorporando á súa liña de actuación os valores que han de orientar as súas decisións estratéxicas e incorporándoos ao seu modelo de xestión.
Para Adif Alta Velocidade, o respecto polo medio ambiente durante a execución das actividades que leva a cabo atópase claramente identificado na Visión, Misión e Valores que a entidade definiu, no contexto do Plan Estratéxico 2030

Os sistemas de xestión ambiental están certificados segundo a norma ISO 14.001.
 
A protección do medio ambiente converteuse nunha prioridade para Adif Alta Velocidad e supón unha parte moi relevante do esforzo técnico e económico que está a facer, para adaptar a súa xestión e os seus servizos ferroviarios ás novas necesidades e demandas con criterios de calidade e excelencia ambientais.

Informe Anual de Bonos Verdes 2020
 
Os nosos investidores xa poden consultar o informe relativo á emisión realizada o pasado febreiro de 2020 na web de Adif Alta Velocidad.
imagen con marco
URL
Adif Alta Velocidad

Segunda opinión

Green Finance Second Opinion.

Informes de Xestión, Medio Ambiente e Goberno Corporativo

Estes informes están dispoñibles na seguinte páxina da nosa sección de Transparencia:
Tamén pode interesarche