Información sobre sostibilidade

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Título
Adif Alta Velocidade evolucionou dun modelo de empresa no que a Responsabilidade Social Corporativa xogaba un papel relevante, mais complementario e ás veces separado da estratexia da entidade, a un modelo no que a estratexia de Responsabilidade Corporativa e Sostibilidade é equivalente á Estratexia Empresarial. Deste xeito, o conxunto da estratexia e as operacións da entidade deben sustentarse na nosa responsabilidade como empresa perante a sociedade para contribuír deste xeito a un modelo de desenvolvemento que sexa realmente sostible.

Adif Alta Velocidade na súa actividade trata de contribuír á mellora constante do medio e ao benestar socioeconómico incorporando á súa liña de actuación os valores que han de orientar as súas decisións estratéxicas e incorporándoos ao seu modelo de xestión.
Para Adif Alta Velocidade, o respecto polo medio durante a execución das actividades que leva a cabo atópase claramente identificado na Visión, Misión e Valores que a entidade definiu, no contexto do Plan Estratéxico 2030

Os sistemas de xestión ambiental están certificados segundo a norma ISO 14.001.
 
A protección do medio converteuse nunha prioridade para Adif Alta Velocidade e supón unha parte moi relevante do esforzo técnico e económico que está a facer, para adaptar a súa xestión e os seus servizos ferroviarios ás novas necesidades e demandas con criterios de calidade e excelencia ambientais.

Informe Anual de Bonos Verdes 2020
 
Os nosos investidores xa poden consultar na web de Adif Alta Velocidade o informe relativo á emisión realizada o pasado febreiro de 2020.
Outros informes Anuais de Bonos Verdes

Resumo de Proxectos Financiados con Bonos Verdes: Cadro Resumo de Proxectos Financiados con Bonos Verdes.

Informe Anual Bonos Verdes 2018.

Informe Anual Bonos Verdes 2018.
Informe Anual Bonos Verdes 2019.
imagen con marco
Adif Alta Velocidade

Segunda opinión

Green Finance Second Opinion.
CICERO Shades of Green finds the governance procedures in ADIF-Alta Velocidad’s framework to be Excellent.
Tamén pode interesarche