Información Xeral

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Título
Con data 31 de decembro de 2013 créase a entidade pública empresarial Adif Alta Velocidade como organismo público dos previstos no artigo 43.1.b) da Lei 6/1997, do 14 de abril, de Organización e Funcionamento da Administración Xeral do Estado, mediante a escisión da rama de actividade de construción e administración das infraestruturas ferroviarias de alta velocidade e outras que se lle atribúan e estean encomendadas ata esa data á entidade empresarial pública Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif).

A partir da súa data de creación, Adif Alta Velocidade asume as funcións asignadas ao administrador de infraestruturas ferroviarias na Lei 39/2003, do 17 de novembro, do Sector Ferroviario, e nas súas normas de desenvolvemento, en relación coas infraestruturas ferroviarias cuxa titularidade lle fora atribuída, así como as que se lle atribúan nun futuro. 

Mediante o Real decreto 1044/2013, de 27 de decembro, aprobouse o estatuto da entidade pública empresarial Adif Alta Velocidade.

Asume as responsabilidades da construción e administración das infraestruturas ferroviarias de alta velocidade, así como outras funcións como a xestión dos negocios das estacións de alta velocidade ou as actividades de telecomunicacións e enerxía.

Adif Alta Velocidade en cifras
47.177

M€

en activos totais
2.618
Km
Rede Ferroviaria Alta Velocidade
42
Estacións
de Ferrocarril
51,08
M
de quilómetros-tren nun ano

Alta Velocidad

Saltar carrusel
Notas de prensa relacionadas