Declaración sobre a Rede

Antecedentes

A "Declaración sobre a Rede" (en diante DR) é o documento que expón as características da infraestrutura posta a disposición das Empresas Ferroviarias e Candidatos e contén información sobre as condicións de acceso á mesma, así como sobre as condicións de acceso ás instalacións de servizo e á prestación de servizos nas devanditas instalacións e a información necesaria para a utilización dos dereitos de acceso, co fin de garantir a transparencia e o acceso non discriminatorio á infraestrutura ferroviaria de todos os Candidatos a solicitar Capacidade, para prestar servizos de transporte ferroviario.

Detállanse, así mesmo, as normas xerais, prazos, procedementos e criterios relativos aos sistemas de canons e adxudicación de capacidade, así como a información necesaria para cursar unha solicitude de capacidade de infraestrutura.

De conformidade co Artigo 32.2 da Lei 38/2015 do Sector Ferroviario, a modificación da Declaración sobre a Rede 2024 e a actualización da Declaración sobre a Rede 2025 sometéronse ao preceptivo trámite de consultas e foron aprobadas polo Consello de Administración da Entidade Pública Empresarial de ADIF Alta Velocidad, celebrado o día 28 de novembro de 2023.

Declaracións sobre a Rede 2024 e 2025

Declaración sobre a Rede 2024

Introducíronse cambios relevantes nalgúns capítulos da Declaración sobre a Rede 2024, concretamente nos capítulos 2, 5 e 7, que foi aprobada polo Consello de Administración de ADIF-Alta Velocidad o 29 de novembro de 2022. As devanditas modificación sometéronse a trámite de consultas de conformidade co artigo 32.2 da Lei do Sector Ferroviario. O Consello de Administración de Adif Alta Velocidad aprobou eses cambios o 28 de novembro de 2023.

Declaración sobre a Rede 2025

Actualizouse para o exercicio 2025, incluíndo o Horario de Servizo 2024/2025, cumprindo co establecido na Orde FOM/897/2005, do 7 de abril, relativa á declaración sobre a rede e ao procedemento de adxudicación de capacidade da infraestrutura ferroviaria.

Documentos

Declaración sobre a Rede. Documentos 2024
Declaración sobre a Rede Adif Alta Velocidad 2024
Documento Completo. V.2 Edición 24 de maio de 2024
Mapas da Rede Ferroviaria de Interese Xeral (RFIX)
Edición 23 de febreiro de 2024
Catálogo de Oferta de Capacidade en Instalacións de Servizo
Edición 10 de maio de 2024
Catálogo de vías de Apartadoiro asignadas a Estacións Coordinadas
Edición 5 de decembro de 2023
Catálogo de Restricións de Capacidade
Edición 24 de maio de 2024. Actualizadas as restricións segundo a sesión TOC de abril de 2024. Este documento actualizarase periodicamente coa información das sesións TOC, que son as que definen e acordan a programación de actuacións e obras na infraestrutura.
Táboas de Custos da Subministración en Liñas Electrificadas. Actualización de previsión o 21 de maio de 2024.
Documento que se actualizará mensualmente cos prezos e ratios que servirán para emitir a factura correspondente dos servizos realizados cada mes.
Listaxe de Instalacións de Servizo
Listaxe de Instalacións de Servizo, actualizada o 5 de decembro de 2023. As fichas descritivas están dispoñibles na aplicación PISERVI.
Catálogo Capacidade Marco Liberada
Catálogo mensual da Capacidade Marco liberada Horario de Servizo 2023-2024.
Declaración sobre a Rede. Documentos 2025
Declaración sobre a Rede ADIF Alta Velocidad 2025
Documento Completo. V.1 Edición 24 de maio de 2024
Mapas da Rede Ferroviaria de Interese Xeral (RFIX)
Edición 23 de febreiro de 2024
Catálogo de Oferta de Capacidade en Instalacións de Servizo
Edición 10 de maio de 2024
Catálogo de vías de Apartadoiro asignadas a Estacións Coordinadas
Edición 5 de decembro de 2023
Catálogo de Restricións de Capacidade
Edición 24 de maio de 2024. Actualizadas as restricións segundo a sesión TOC de abril de 2024. Este documento actualizarase periodicamente coa información das sesións TOC, que son as que definen e acordan a programación de actuacións e obras na infraestrutura.
Táboas de Custos da Subministración en Liñas Electrificadas.
Documento que se actualizará mensualmente cos prezos e ratios que servirán para emitir a factura correspondente dos servizos realizados cada mes.
Listaxe de Instalacións de Servizo
Listaxe de Instalacións de Servizo, actualizada o 5 de decembro de 2023. As fichas descritivas están dispoñibles na aplicación PISERVI.
Responsive Image

PISERVI

PISERVI facilita o acceso á información das características técnicas das instalacións de servizo e permite acceder ás FICHAS DESCRITIVAS das instalacións de servizo: terminais de mercadorías, estacións de viaxeiros, instalacións de mantemento, cargadeiros privados, cambiadores de ancho, etc., mediante procuras selectivas a partir de criterios como: localización xeográfica, tipo de instalación, tipo de servizo, etc., o que facilita a planificación dos servizos ferroviarios por parte das empresas ferroviarias e outros operadores loxísticos.
Así mesmo, conta cun mapa interactivo da Rede Ferroviaria de Interese Xeral (RFIG, pola súa sigla en castelán) con capacidade para combinar diferentes criterios de procura. Neste caso, as instalacións resultado das procuras representaranse sobre o visor de mapas e poderase seleccionar e visualizar a súa Ficha Descritiva. Acceso a PISERVI

Principais modificacións incorporadas nas Declaracións sobre a Rede 2024-2025

Actualizacións Declaración sobre a Rede 2024

Actualizacións Declaración sobre a Rede 2025

Declaracións sobre a Rede correspondentes a anos anteriores

Ano 2023

Ano 2022

Ano 2022

Ano 2021

Ano 2020

Ano 2019