Declaración sobre a Rede

Antecedentes

A "Declaración sobre a Rede" (en diante DR) é o documento que expón as características da infraestrutura posta a disposición das Empresas Ferroviarias e Candidatos e contén información sobre as condicións de acceso á mesma, así como sobre as condicións de acceso ás instalacións de servizo e á prestación de servizos nas devanditas instalacións e a información necesaria para a utilización dos dereitos de acceso, co fin de garantir a transparencia e o acceso non discriminatorio á infraestrutura ferroviaria de todos os Candidatos a solicitar Capacidade, para prestar servizos de transporte ferroviario.

Detállanse, así mesmo, as normas xerais, prazos, procedementos e criterios relativos aos sistemas de canons e adxudicación de capacidade, así como a información necesaria para cursar unha solicitude de capacidade de infraestrutura.

De conformidade co Artigo 32.2 da Lei 38/2015 do Sector Ferroviario, as Declaracións sobre a Rede 2023 e 2024 sometéronse ao preceptivo trámite de consultas e foron aprobadas polo Consello de Administración da Entidade Pública Empresarial Administrador de Infraestruturas Ferroviarias, Adif, celebrado o día 29 de novembro de 2022.

Declaracións sobre a Rede 2023 e 2024

Declaración sobre a Rede 2023

Actualizouse para o exercicio 2023, incluíndo o Horario de Servizo 2023/2024, cumprindo co establecido na Orde FOM/897/2005, do 7 de abril, relativa á declaración sobre a rede e ao procedemento de adxudicación de capacidade de infraestrutura ferroviaria.

Declaración sobre a Rede 2024

Actualizouse para o exercicio 2024, incluíndo o Horario de Servizo 2024/2025, cumprindo co establecido na Orde FOM/897/2005, do 7 de abril, relativa á declaración sobre a rede e ao procedemento de adxudicación de capacidade de infraestrutura ferroviaria.

Documentos

Declaración sobre la Red. Documentos 2023.
Declaración sobre la Red ADIF Alta Velocidad 2023
Documento Completo. Edición 11 de octubre de 2023.
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG)
Edición 31 de enero de 2023.
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Edición 7 de diciembre de 2022
Catálogo de vías de Apartado adscritas a Estaciones Coordinadas
Edición 7 de diciembre de 2022
Catálogo de Restricciones de Capacidad
Edición 7 de diciembre de 2022. Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de 11 de octubre de 2022. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.
Tablas de Costes del Suministro en Líneas Electrificadas. Datos octubre 2023
Documento que se actualizará mensualmente con los precios y ratios que servirán para emitir la factura correspondiente de los servicios realizados en cada mes.
Catálogo de Fichas Descriptivas de las Instalaciones de Servicio
Relación de Instalaciones de Servicio, actualizada a 07 de diciembre de 2022. Las fichas descriptivas se encuentran disponibles en la aplicación PISERVI.
Declaración sobre la Red. Documentos 2024.
Declaración sobre la Red ADIF Alta Velocidad 2024
Documento Completo. Edición 11 de octubre de 2023.
Mapas de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG)
Edición 31 de enero de 2023.
Catálogo de Oferta de Capacidad en Instalaciones de Servicio
Edición 7 de diciembre de 2022
Catálogo de vías de Apartado adscritas a Estaciones Coordinadas
Edición 7 de diciembre de 2022
Catálogo de Restricciones de Capacidad
Edición 7 de diciembre de 2022. Actualizadas las restricciones conforme a la sesión TOC de 11 de octubre de 2022. Este documento se actualizará periódicamente con la información de las sesiones TOC, que son las que definen y acuerdan la programación de actuaciones y obras en la infraestructura.
Tablas de Costes del Suministro en Líneas Electrificadas. Actualización de previsión a fecha 29 de noviembre de 2023.
Documento que se actualizará mensualmente con los precios y ratios que servirán para emitir la factura correspondiente de los servicios realizados en cada mes.
Catálogo de Fichas Descriptivas de las Instalaciones de Servicio
Relación de Instalaciones de Servicio, actualizada a 07 de diciembre de 2022. Las fichas descriptivas se encuentran disponibles en la aplicación PISERVI.
Responsive Image

PISERVI

PISERVI facilita o acceso á información das características técnicas das instalacións de servizo e permite acceder ás FICHAS DESCRITIVAS das instalacións de servizo: terminais de mercadorías, estacións de viaxeiros, instalacións de mantemento, cargadeiros privados, cambiadores de ancho, etc., mediante procuras selectivas a partir de criterios como: localización xeográfica, tipo de instalación, tipo de servizo, etc., o que facilita a planificación dos servizos ferroviarios por parte das empresas ferroviarias e outros operadores loxísticos.
Así mesmo, conta cun mapa interactivo da Rede Ferroviaria de Interese Xeral (RFIG) con capacidade para combinar diferentes criterios de procura. Neste caso, as instalacións resultado das procuras representaranse sobre o visor de mapas e poderase seleccionar e visualizar a súa Ficha Descritiva. Acceso a PISERVI

Actualizacións

Principais modificacións incorporadas nas Declaracións sobre a Rede 2023-2024

Declaracións sobre a Rede correspondentes a anos anteriores

Año 2022

Año 2021

Año 2020

Año 2019