Liña Vitoria - Bilbao - San Sebastián - Fronteira Francesa

Principais beneficios da liña

Título

A Nova Liña de Alta Velocidade Vitoria - Bilbao-San Sebastián - fronteira francesa forma parte da rama atlántica do Proxecto Prioritario número 3 da Unión Europea, dando continuidade en territorio español á liña Madrid - Valladolid - Vitoria - Fronteira Francesa. 

Esta liña unirá, mediante alta velocidade, as tres capitais da Comunidade Autónoma Vasca e achegará o País Vasco ao resto da Península e a Francia.

Ademais de permitir a interconexión das tres capitais vascas, a nova infraestrutura ferroviaria terá conexión con Pamplona a través do "Corredor Navarro".

Cando entre en servizo, os tempos de viaxe en ferrocarril veranse reducidos drasticamente para as tres capitais vascas. Destaca, principalmente, a redución do tempo de viaxe entre Vitoria-Bilbao e Vitoria-San Sebastián, ao redor dun 60 por cento, e dun 80 por cento na relación Bilbao-San Sebastián. 

Financiamento Europeo

Esta liña contou con axudas e financiamento recibidos por Adif AV procedentes dos distintos fondos e programas da Unión Europea (UE).

"Un xeito de facer Europa"
​​​​​​​
imagen párrafo
Banco Europeo de Investimentos
O Banco Europeo de Investimentos (BEI) colabora no financiamento deste proxecto.

Características do trazado e obras singulares

Servizo de calidade

A nova liña terá unha lonxitude total aproximada de 180,5 km (sen contar o acceso ás capitais). Está formada por dous ramais diferenciados; Vitoria - Bilbao, de 90,8 km de lonxitude, e Bergara - San Sebastián - Fronteira francesa. de 89,7 km.

Adif encárgase da redacción e execución dos proxectos de plataformas entre Vitoria-Gasteiz e Bilbao, e os correspondentes á integración do ferrocarril en ambas as dúas cidades. Ademais, elaborará a redacción e realizará a execución dos proxectos de plataforma dos tramos correspondentes ao nó ferroviario Mondragón - Elorrio - Bergara.

En abril de 2006, a Administración Xeral do Estado, o Goberno Vasco e o Adif asinaron un convenio de colaboración mediante o cal o Goberno Vasco acomete, con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado, a redacción de proxectos e a construción da plataforma no ramal guipuscoano, desde o punto quilométrico 9,00 en Bergara ata Irún.

Inclúese o tramo que acomete a integración do ferrocarril na cidade de San Sebastián. O tramo correspondente a Irún, non incluído no estudo informativo do 'Y' vasco e que forma parte da conexión internacional, será desenvolvido polo Ministerio de Fomento.

Adif encárgase, ademais, da montaxe de vía, electrificación, sinalización, das comunicacións e do resto de instalacións en toda a liña.
Foi deseñado cos parámetros técnicos dunha liña de alta velocidade, en dobre vía de ancho UIC, con curvas de radio mínimo de 3.100 m e pendentes máximas de 15 milésimas por metro, e para tráfico mixto, o que permitirá a circulación de trens de viaxeiros e mercadorías.

Estará preparada para que os trens alcancen unha velocidade máxima de 250 km/h.

Para salvar as importantes dificultades orográficas do terreo a atravesar deben construírse unha gran cantidade de estruturas singulares. Viadutos e túneles supoñen un 60% do tramo Vitoria-Bilbao e no caso do ramal guipuscoano (incluído o nó ferroviario Mondragón-Elorrio-Bergara que será realizado por Adif) esta cifra rolda o 80%.

A media de estruturas singulares en toda a liña, sexa túneles ou viadutos, é do 70% da ruta.

Algúns dos túneles máis destacados son:

 • Túnel de Albertia: 4.786 m (dobre tubo de 2.680 metros),
 • Túnel de Udalaitz: 3.185 m
 • Túnel de Zarátamo: 2.728 m
 • Túnel de Induspe: 2.224 m
 • Túnel de Galdakao: 1.827 m
 • T. Ganzelai (1.365 m)
 • Túneles de Luko (970 metros)        
Algúns dos viadutos máis destacados son:
 
 • Viaduto sobre a estrada A-2620: 1.401 m. e machóns de ata 90m de altura.
 • Viaduto San Antonio-Malaespera: 837 m
 • Viaduto de Mañaria: 616 m
 • Viaduto sobre a estrada A-3002, N-1 e río Zadorra: 505 km
 • Viaduto sobre a estrada GI-3343: 471 m

Tramo Vitoria - Bilbao. Construído por Adif Alta Velocidade

90,8 km
44 Viadutos
23 túnels

O trazado que Adif constrúe entre Vitoria e Bilbao conta cun total de 44 viadutos e 23 túneles. O 20 e o 40 por cento, respectivamente, da lonxitude de todo o tramo percorre estas estruturas.

Entre as infraestruturas do ramal construído por Adif, destacan o túnel de Albertia que, con 4,8 km, é o máis longo do proxecto e o viaduto sobre a estrada A-2620, de 1.400 metros de lonxitude e machóns de ata 90 metros de altura.

Medio

Título

Unha das nosas principais preocupacións é o respecto ao medio. Por iso o 6,7% do orzamento da construción de liñas de alta velocidade destínase a garantir a súa integración ambiental, realizando melloras na contorna de xeito voluntario e garantindo, neste caso, o cumprimento da Declaración de Impacto Ambiental sobre o Estudo Informativo do "Proxecto da Nova Rede Ferroviaria no País Vasco".
 

Os tratamentos ambientais específicos deseñados no Proxecto son os seguintes:
 
 • Restrición dos traballos de roza nos meses de abril a xuño na maior parte do trazado.
 • Cada leito interceptado terá a súa propia drenaxe transversal.
 • Dispositivos contra verteduras contaminantes durante a execución das obras.
 • Recuperación das zonas ocupadas baixo os viadutos e mellora da permeabilidade ao paso da fauna.
 • Adecuación morfolóxica e revexetación das bocas das obras de drenaxe transversal.
 • Pantallas antirruído: O proxecto inclúe unha análise de puntos sensibles onde puidesen superarse os niveis de ruído aceptados pola Declaración de Impacto Ambiental e instalación definitiva de pantallas antirruído.
 • Programa de prospeccións e seguimento arqueolóxico durante a execución das obras.
Características da infraestrutura
180,5
Km
de lonxitude
44
Viadutos
O de maior lonxitude ten 1.401 metros
23
Túneles
O de maior lonxitude ten 4.786 metros
4
Estacións
de viaxeiros: Bilbao Abando, Vitoria-Gasteiz, Irún e San Sebastián-Donostia