Desistencias, Renuncias ou Resolucións

Portal do Licitador

Acceso á información relativa ás desistencias, renuncias e resolucións de contratos aprobadas pola Entidade. A información actualízase diariamente e mantense activa durante os quince meses seguintes á data da súa aprobación.
Título
Toda a información contractual atópase aloxada na Plataforma de Contratación do Sector Público.

Esta información mantense activa ata o momento en que se produce a adxudicación do contrato.
Se non atopa a referencia buscada, consulte nas licitacións de Adif

Listaxe de desistencias, renuncias e resolucións