A Nosa Marca

Identidade corporativa

Identidade corporativa

A marca corporativa sintetiza e expresa visualmente a identidade da empresa, proxectando deste xeito os nosos valores e aspiracións. A partir dos elementos básicos da marca, desenvólvese unha linguaxe gráfica con personalidade propia que se reflicte nos diferentes medios e soportes.

O territorio visual e conceptual definido pola marca Adif Alta Velocidade identifícanos e diferéncianos, transmitindo a visión e o propósito empresarial e reflectindo a nosa proposta de valor á sociedade na que se traduce o devandito propósito. Constrúese así, tomando coma base a marca, o eixe que artella a narrativa da entidade:en Adif Alta Velocidade traballamos para mellorar a vida das persoas, asumindo e despregando un firme compromiso cun modelo de mobilidade e de sociedade que sexa realmente sostible.

Responsive Image

A marca Adif Alta Velocidade, desde o punto de vista da súa construción gráfica, trata de proxectar os seguintes atributos e valores:

Responsive Image

Oficina de Marca

A función da área de Marca Adif Alta Velocidade é dirixir e coordinar a súa estratexia de marca, desenvolvendo as ferramentas necesarias:programa de identidade visual corporativa e aplicacións da marca nos distintos ámbitos da empresa e a súa proxección externa, posicionamento estratéxico, arquitectura de marcas, etc.
Responsive Image
Responsive Image

Descarga de imaxes de Adif Alta Velocidade

Arquivos que conteñen o formato .png. nas súas dimensións 2.693 x 823 píxeles.