Liña Madrid - Estremadura - Fronteira Portuguesa

Posta ao día das infraestruturas

Puesta en servico la primera fase, tramo Plasencia - Cáceres - Mérida - Badajoz

Título

A Liña de Alta Velocidade (LAV) Madrid-Estremadura (437 km) forma parte do Corredor Atlántico e a súa construción suporá un investimento estimado en máis de 3.700 millóns de euros.

Esta nova infraestrutura subdivídese en varios tramos:

  • Plasencia-Cáceres-Badaxoz (case 150 km + 18 km do desvío de Mérida en construción), finalizada, á espera da súa posta en servizo.

 

  • O tramo Talayuela-Plasencia (68,8 km) en execución. As obras do subtramo Talayuela-Arroio de Santa María e Navalmoral de la Mata-Casatejada están finalizadas. O subtramo Arroyo de Santa María-Navalmoral de la Mata -que inclúe a integración ferroviaria ao seu paso polo casco urbano de Navalmoral- adxudicouse xa por un valor superior a 70 millóns de euros.
  • Madrid-Oropesa (200 km), cuxo estudo informativo por parte do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana atópase en fase de información pública.
  • O tramo Badaxoz - Fronteira Portuguesa está pendente do Estudo Informativo que leva a cabo a Agrupación Europea de Interese Económico - Alta velocidade España - Portugal (AEIE - AVEP).

Non só se beneficiará o tráfico de viaxeiros da nova liña. O seu carácter de tráfico mixto permitirá circular por ela aos trens de mercadorías, aproveitando os seus excedentes de capacidade e deste xeito alcanzarase un novo equilibrio na distribución modal dos transportes, reducíndose sobre todo a cota de transporte por estrada.

O alto esforzo investidor que require posibilita a creación de emprego e desenvolvemento económico, tecnolóxico e rexional.

Descrición da liña

#HolaExtremadura

Quienes han trabajado para poner en servicio este nuevo tramo cuentan los principales retos a los que se han enfrentado, las caraceterísticas técnicas y su implicación para lograr que unas instalaciones modernas, sostenibles y accesibles, eliminando todas las barreras arquitectónicas en las estaciones.

En apenas cinco munitos puedes acertarte a esta nueva infraestructura y a sus protagonistas.

Descrición da liña

#HolaExtremadura

El 18 de julio de 2022 tuvo lugar la puesta en servicio del tramo Plasencia-Mérida-Cáceres-Badajoz de esta nueva línea.

Presentamos otra forma de verlo, más subjetiva... con otros ojos, los de quienes estuvieron en el primero de los muchos viajes que vendrán por esa nueva infraestructura.

Financiamento Europeo

Esta liña contou con axudas e financiamento recibidos por Adif AV procedentes dos distintos fondos e programas da Unión Europea (UE).

"Un xeito de facer Europa"

Descrición da liña

Servizo de calidade

Os tramos de alta velocidade que entren en servizo conectaranse coa liña convencional e por eles circularán trens a velocidades de ata 200 km/h.

Desenvolvemento por fases

A primeira fase da Liña de Alta Velocidade Madrid-Estremadura, conecta Plasencia con Badaxoz, con paradas intermedias en Mérida e Cáceres, e ten una lonxitude de 150 km de plataforma para vía dobre na maioría dos seus tramos e supuxo un investimento de 1.700 millóns de euros.

O seu trazado inclúe estruturas singulares, como os túneles de Santa Mariña (3,4 km) e Puerto Viejo (1 km), así como 28 viadutos; entre eles, o de Almonte (996 m), Río Texo (1,5 km) e Valdetravieso (1,6 km). Os dous primeiros desenvolvéronse baixo a tipoloxía ‘arco de formigón’, cunhas luces principais de 384 m no caso de Almonte -que o converten nunha das pontes de formigón co arco ferroviario de maior luz do mundo- e de 324 m, no caso do viaduto Río Texo.

 

Servizo de calidade

Esta primeira fase porase en servizo con vías en ancho ibérico con travesa polivalente, que permite o futuro cambio a ancho estándar, xunto coa sinalización ASFA DIXITAL (Anuncio de Sinais e Freado Automático). O aumento da velocidade media polo trazado -permitirá velocidades máximas de 200 km/h-, xunto coas novas instalacións de sinalización e control do tráfico, suporá unha mellora tanto nos tempos de viaxe como na fiabilidade na circulación.

Ademais da construción da infraestrutura ferroviaria, Adif realizou importantes obras nas estacións de Plasencia, Cáceres, Mérida e Badaxoz, por valor de máis de 15 millóns, co fin de dotalas das características, servizos e prestacións necesarias para albergar a alta velocidade ferroviaria. Os traballos incluíron a reforma integral dos edificios de viaxeiros e os seus accesos, así como actuacións orientadas á accesibilidade e a integración na trama urbana.

Servizo de calidade

Os traballos na LAV de Estremadura seguen o seu curso, co obxectivo da posta en servizo de novas instalacións e tramos, sen condicionar a posta en marcha desta primeira fase. Así, Adif AV traballa noutras dúas actuacións:

  • Obras de electrificación moi avanzadas no tramo Plasencia-Badaxoz, en concreto, nos primeiros 125 km entre Plasencia e Peñas Blancas. Tras tender a catenaria, as actuacións céntranse en dotar de electrificación ás vías da estación de Plasencia e, proximamente, á de Cáceres. As obras de electrificación alcanzan tamén o tramo Peñas Blancas-Mérida-Badaxoz-Fronteira Portuguesa (110 km), en concreto, no traxecto Peñas Blancas-Aljucén e o tramo Bifurcación Isla-Bifurcación San Nicolás en Montijo.

  • Desvío de Mérida (18 km). Execución en dous tramos por valor de 55 millóns: San Rafael-Cuarto de la Jara e Cuarto de la Jara-Arroyo de la Albuera e Ramal de conexión ao Norte de Mérida. Ademais, atópase en fase de adxudicación o contrato para a montaxe de vía desta infraestrutura.

Medio natural

Título

O respecto ao medio natural forma parte dos valores que temos como empresa e constitúe un dos eixes estratéxicos de actuación.

Entre os obxectivos da Política Ambiental está o de manter o máximo respecto aos espazos naturais protexidos durante o deseño, construción e explotación da infraestrutura ferroviaria.

Dende a fase do Proxecto deseñáronse as medidas indicadas na Declaración de Impacto Ambiental tendentes ao respecto máximo á contorna e ao medio natural, entre elas, as medidas correctoras para lograr a recuperación ambiental e paisaxística dos terreos atravesados pola liña, e para facilitar o cruzamento da infraestrutura pola fauna.

Así, nas fases previas á redacción dos Proxectos, leváronse a cabo o Estudo de Fauna en todo o corredor e o Estudo de Flora singular, que serviron de base para a redacción dos Anexos de Integración Ambiental de cada Proxecto. Igualmente, está a redactarse un Proxecto de Medidas Ambientais Complementarias para dar resposta ás actuacións solicitadas pola Declaración de Impacto Ambiental para un ámbito xeográfico máis amplo que un tramo de plataforma concreto.

Os trazados elixidos son aqueles que máis respectan a contorna, como é o caso da variante de 42 km a construír para salvar o espazo protexido de "ZEPA de Monfragüe e Devesas da contorna", que pertence á Rede Natura 2000. Tamén se respectaron as Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA) e os Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de Torrijos, encoro de Castrejón, Rosarito, Navalcán e Valdecañas, así como as chairas de Oropesa, Lagartera e Calera e Chozas. Igualmente, quedaron protexidos os LIC da Serra de San Vicente e Barrancas de Talavera.

Os ritmos de execución das obras adáptanse aos períodos de nidificación das aves e ademais fanse traballos de protección de fauna, flora e sistemas hidrolóxicos, así como de recuperación ambiental e paisaxística.

Todas estas actuacións están a ser coordinadas coa Xunta de Estremadura no marco da Comisión Mixta de Seguimento e Control Ambiental das Obras e Proxectos de Alta Velocidade en Estremadura.

Servizo de calidade

No deseño dos viadutos de Texo e Almonte introduciuse unha nova pantalla de protección de aves, unha solución innovadora nunha zona de grande interese fáunica. O prototipo consiste nunha barreira composta por perfís tubulares verticais de aceiro. Este tipo de pantalla reduce, en relación con outros sistemas, a carga de vento sobre a estrutura, permitindo así un aforro económico no deseño dalgúns elementos da mesma. Por outra banda, mellora a estética e a integración do viaduto na contorna.

Características da infraestrutura
437
Km
de lonxitude
3.700
M€
de investimento
384
m
Arco central Almonte
324
m
Arco Central Río Texo

Galería Multimedia

Visita y descárgate las imágenes y vídeos sobre proyectos en Madrid.
Dispones también de otras galerías que te pueden interesar en las distintas secciones temáticas.