Liña Madrid - Estremadura - Fronteira Portuguesa

Posta ao día das infraestruturas

Título

As obras de plataforma de alta velocidade, entre Plasencia e Mérida, e as melloras na vía convencional entre Madrid e Navalmoral de la Mata, así como entre Aljucén e Mérida, proporcionarán unha mellora de calidade significativa para os cidadáns nos seus desprazamentos por ferrocarril a través da Comunidade Autónoma de Estremadura.

Os tempos de viaxe veranse reducidos significativamente grazas á posta en marcha das infraestruturas de alta velocidade xa executadas e aos investimentos na rede convencional.

Os tramos de alta velocidade que entren en servizo conectaranse coa liña convencional e por eles circularán trens diésel a velocidades de ata 200 km/h.

Non só se beneficiará o tráfico de viaxeiros da nova liña.O seu carácter de tráfico mixto permitirá circular por ela aos trens de mercadorías, aproveitando os seus excedentes de capacidade e deste xeito conseguirase un novo equilibrio na distribución modal dos transportes, reducíndose sobre todo a cota do transporte por estrada.

O alto esforzo investidor que require posibilita a creación de emprego e desenvolvemento económico, tecnolóxico e rexional.

Financiamento Europeo

Esta liña contou con axudas e financiamento recibidos por Adif AV procedentes dos distintos fondos e programas da Unión Europea (UE).

" Un xeito de facer Europa "

Descrición da liña

Servizo de calidade

Os tramos de alta velocidade que entren en servizo conectaranse coa liña convencional e por eles circularán trens diésel a velocidades de ata 200 km/h.

Non só se beneficiará o tráfico de viaxeiros da nova liña.O seu carácter de tráfico mixto permitirá circular por ela aos trens de mercadorías, aproveitando os seus excedentes de capacidade e deste xeito conseguirase un novo equilibrio na distribución modal dos transportes, reducíndose sobre todo a cota do transporte por estrada.

O alto esforzo investidor que require posibilita a creación de emprego e desenvolvemento económico, tecnolóxico e rexional.

Tramo Plasencia - Cáceres.Badaxoz - Fronteira Portuguesa

No límite das Comunidades Autónomas de Castela A Mancha e Estremadura iníciase a parte do proxecto cuxa construción foi encomendada a Adif.

Desde Plasencia, a liña xira ao sur, cara a Cáceres e Mérida, mantendo unha orientación sensiblemente paralela á Autovía da Prata A-66 ou ao trazado da liña actual do ferrocarril Madrid - Valencia de Alcántara.

Servizo de calidade

Antes de chegar a Cáceres estanse a construír dúas das estruturas máis importantes de toda a liña:os viadutos que cruzan os ríos Texo e Almonte, no encoro de Alcántara.A anchura dos obstáculos a salvar, a inviabilidade de colocar piares no leito e a necesidade de respectar a declaración de impacto ambiental condicionou en ambos un deseño de tipoloxía "arco de formigón", cunhas luces principais de 324 e 384 metros, respectivamente.

Os 384 metros sen apoios intermedios do van central do viaduto do río Almonte converterano na ponte de formigón cun arco ferroviario de maior luz do mundo.O proceso construtivo elixido para erixir ambas as dúas pontes é similar ao executado con éxito no viaduto de Contreras, da liña de Levante.

O reto de construír este tipo de viadutos confirma o alto nivel de enxeñaría española na construción de infraestruturas.

Servizo de calidade

Para optimizar a funcionalidade do corredor, a solución en Mérida configúrase mediante unha liña directa a Badaxoz e un by-pass pasante pola estación actual, de forma similar ao deseño da liña de alta velocidade Madrid-Zaragoza-Barcelona-fronteira francesa ao seu paso polas cidades de Zaragoza e Barcelona.

O tramo Badaxoz - Fronteira Portuguesa está pendente do Estudo Informativo que leva a cabo a Agrupación Europea de Interese Económico - Alta velocidade España - Portugal (AEIE - AVEP).

  • Baipás de Mérida (18 km). Ejecución en dos tramos por valor de 55 millones: San Rafael-Cuarto de la Jara y Cuarto de la Jara-Arroyo de la Albuera y Ramal de conexión al Norte de Mérida. Además, se encuentra en fase de adjudicación el contrato para el montaje de vía de esta infraestructura.

Medio natural

Título

O respecto ao medio natural forma parte dos valores que temos como empresa e constitúe un dos eixes estratéxicos de actuación.

Entre os obxectivos da Política Ambiental está o de manter o máximo respecto aos espazos naturais protexidos durante o deseño, construción e explotación da infraestrutura ferroviaria.

Dende a fase do Proxecto deseñáronse as medidas indicadas na Declaración de Impacto Ambiental tendentes ao respecto máximo á contorna e ao medio natural, entre elas, as medidas correctoras para lograr a recuperación ambiental e paisaxística dos terreos atravesados pola liña, e para facilitar o cruzamento da infraestrutura pola fauna.

Así, nas fases previas á redacción dos Proxectos, leváronse a cabo o Estudo de Fauna en todo o corredor e o Estudo de Flora singular, que serviron de base para a redacción dos Anexos de Integración Ambiental de cada Proxecto.Igualmente, estase a redactar un Proxecto de Medidas Ambientais Complementarias para dar resposta ás actuacións solicitadas pola Declaración de Impacto Ambiental para un ámbito xeográfico máis amplo que un tramo de plataforma concreto.

Os trazados elixidos son aqueles que máis respectan a contorna, como é o caso da variante de 42 km a construír para salvar o espazo protexido de "ZEPA de Monfragüe e Devesas da Contorna", que pertence á Rede Natura 2000.Tamén se respectaron as Zonas de Especial Protección para as Aves (ZEPA) e os Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de Torrijos, encoro de Castrejón, Rosarito, Navalcán e Valdecañas, así como as chairas de Oropesa, Lagartera e Calera e Chozas.Igualmente, quedaron protexidos os LIC da Serra de San Vicente e Barrancas de Talavera.

Os ritmos de execución das obras adáptanse aos períodos de nidificación das aves e ademais fanse traballos de protección de fauna, flora e sistemas hidrolóxicos, así como de recuperación ambiental e paisaxística.

Todas estas actuacións están a ser coordinadas coa Xunta de Estremadura no marco da Comisión Mixta de Seguimento e Control Ambiental das Obras e Proxectos de Alta Velocidade en Estremadura.

Servizo de calidade

No deseño dos viadutos de Texo e Almonte introduciuse unha nova pantalla de protección de aves, unha solución innovadora nunha zona de grande interese fáunica.O prototipo consiste nunha barreira composta por perfís tubulares verticais de aceiro.Este tipo de pantalla reduce, en relación con outros sistemas, a carga de vento sobre a estrutura, permitindo así un aforro económico no deseño dalgúns elementos da mesma.Por outra banda, mellora a estética e a integración do viaduto na contorna.

Características da infraestrutura
437
Km
de lonxitude
2
Viadutos
de récord: Almonte e Texo
384
m
Arco central Almonte
324
m
Arco Central Río Texo