Información Xeral

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Título

Adif Alta Velocidade asume, entre outras, as competencias en materia de construción e administración de parte das infraestruturas ferroviarias de alta velocidade, así como outras infraestruturas e funcións que se lle transfiren, os negocios das estacións de alta velocidade ou as actividades de telecomunicacións e de enerxía.

A súa creación responde, entre outros, aos criterios de afondar na racionalización do sector ferroviario no ámbito de competencia estatal, lograr a máxima eficiencia dos servizos nun escenario de progresiva liberalización e acadar a estabilidade orzamentaria. Deste xeito, cúmprense as modificacións operadas polo Sistema Europeo de Contas (SEC 2010) e os novos criterios contables establecidos neste sistema.

Información de estaciones de la red de Adif y Adif Alta Velociddad.
​​​​​​​Búsqueda de estaciones:
  • Información de la estación
  • Salidas y llegadas
  • Servicios de la estación
  • Áreas comerciales
  • Geolocalización
Información de seguridad en el acceso a las zonas de embarque.

Infraestruturas de Alta Velocidade

Título
O Real Decreto-Lei polo que se crea Adif Alta Velocidade prevé igualmente a posibilidade de encomenda, mediante a subscrición dos oportunos convenios de prestación de servizos, da realización por parte de Adif de determinadas actividades para Adif Alta Velocidade, incluída a xestión dos sistemas de control da circulación e da capacidade das infraestruturas, o mantemento, a protección e seguridade cidadá, funcións corporativas, etc.

Ao labor de mantemento das nosas infraestruturas súmase a construción de novas liñas de alta velocidade, ás que contribuíron, de xeito significativo, tanto os fondos comunitarios, a través das axudas procedentes dos Fondos de Cohesión, Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) e axudas RTE-T (Redes Transeuropeas de Transporte), como os préstamos do BEI; que responden aos máis altos estándares de calidade requiridos.

A unión ferroviaria dos distintos territorios esixe a construción de grandes obras de enxeñaría (viadutos, túneles, etc.) que Adif Alta Velocidade acomete co obxectivo posto na rendibilidade económica e social do investimento.

Adif Alta Velocidade ten adscritas como activos as estacións de viaxeiros que están conectadas polas liñas de altas prestacións que xestiona, tendo encomendada a Adif a súa xestión.

Programas de actuación

Programa de regulación, control e supervisión

Inclúe o necesario desenvolvemento da función reguladora que permite desenvolver e aplicar as políticas establecidas en cada un dos modos de transporte
Programa de xestión e prestación de servizos
Persegue promover un uso eficiente do transporte, cun mellor aproveitamento da rede existente e unha potenciación da cadea intermodal ou da opción modal que proporcione maior beneficio e rendemento ao sistema baixo o principio de sostibilidade económica. 
Programa de actuación investidora

As iniciativas de investimento en novos desenvolvementos e capacidades que inclúe o PITVI teñen por obxecto, fundamentalmente, completar os grandes eixes organizativos e os itinerarios da rede, o reforzo das conexións intermodais e a dotación de determinadas infraestruturas estratéxicas, como as conexións transfronteirizas.

Neste ámbito da planificación, nos investimentos terase presente un enfoque intermodal e incorporaranse tamén, coa finalidade de priorizar e racionalizar os investimentos, mecanismos de análise custo-beneficio e previsións de rendibilidade económica, financeira e social.

imagen con marco
URL

PITVI 2012-2024

Plan de Infraestruturas, Transportes e Vivenda

En fase de tramitación e aprobación, o Plan de Infraestruturas, Transporte e Vivenda (PITVI 2012-2024), ademais de integrar todas as políticas do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, incluída a vivenda, define a carteira de servizos públicos do Estado en materia de transportes.