Información de relevancia xurídica

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Funcións e normativa básica

Título
Adif Alta Velocidade é unha entidade empresarial pública adscrita ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana con personalidade xurídica e patrimonio propios, que nace tras a segregación de Adif en dúas entidades. Asume, entre outras, as competencias en materia de construción e administración de parte das infraestruturas ferroviarias de alta velocidade, así como outras infraestruturas e funcións que lle son transferidas, os negocios de estacións de alta velocidade ou as actividades de telecomunicacións e de enerxía.
A segregación, en razón da súa respectiva actividade principal e as notables diferenzas que presentan tanto desde o punto de vista técnico como económico e de financiamento, foi aprobada polo Real decreto lei 15/2013, de 13 de decembro, de reestruturación da entidade pública empresarial "Administrador de Infraestruturas Ferroviarias" (ADIF) e outras medidas urxentes na orde económica.

Esta responde, entre outros, aos criterios de afondamento na racionalización do sector ferroviario no ámbito da competencia estatal, acadando a máxima eficiencia nos servizos nun escenario de progresiva liberalización e acadando a estabilidade orzamentaria.

Así, o principal obxectivo da segregación é cumprir as modificacións feitas polo Sistema Europeo de Contas (SEC 2010) e os novos criterios contables establecidos no mesmo.
Estatuto de Adif Alta Velocidad
Lei do Sector Ferroviario
La Declaración sobre la Red es el documento que expone las características de la infraestructura puesta a disposición de las Empresas Ferroviarias y contiene información sobre las condiciones de acceso a la misma.

Directrices, instrucións, acordos, circulares e outros documentos con efectos xurídicos

A continuación, se recoge, entre otra, la normativa estatal y europea más significativa, sin perjuicio de cualquier otra que pudiera ser de aplicación:

Normativa estatal

Normativa UE

Más información

Puedes encontrar más información relativa a:
​​​​​​​
  • ​​​​​​​Anteproyectos de Ley y proyectos de Decretos Legislativos sobre el ferrocarril promovidos por el Ministerio de Fomento.
  • ​​​​​​​Proyectos de Reglamentos ferroviarios promovidos por ADIF.
  • Memorias e informes aportados por ADIF a los expedientes de elaboración de los textos normativos.
  • ​​​​​​​Documentos sometidos a un período de información pública
​​​​​​​En la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana