Información de relevancia xurídica

Subtítulo sit amet consectetur adipiscing elit.

Funcións e normativa básica

Título
Adif Alta Velocidade é unha entidade empresarial pública adscrita ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana con personalidade xurídica e patrimonio propios, que nace tras a segregación de Adif en dúas entidades. Asume, entre outras, as competencias en materia de construción e administración de parte das infraestruturas ferroviarias de alta velocidade, así como outras infraestruturas e funcións que lle son transferidas, os negocios de estacións de alta velocidade ou as actividades de telecomunicacións e de enerxía.
A segregación, en razón da súa respectiva actividade principal e as notables diferenzas que presentan tanto desde o punto de vista técnico como económico e de financiamento, foi aprobada polo Real decreto lei 15/2013, de 13 de decembro, de reestruturación da entidade pública empresarial "Administrador de Infraestruturas Ferroviarias" (ADIF) e outras medidas urxentes na orde económica.

Esta responde, entre outros, aos criterios de afondamento na racionalización do sector ferroviario no ámbito da competencia estatal, acadando a máxima eficiencia nos servizos nun escenario de progresiva liberalización e acadando a estabilidade orzamentaria.

Así, o principal obxectivo da segregación é cumprir as modificacións feitas polo Sistema Europeo de Contas (SEC 2010) e os novos criterios contables establecidos no mesmo.
Real Decreto-lei 15/2013
Real Decreto-lei 15/2013, do 13 de decembro, de reestruturación da entidade pública empresarial "Administrador de Infraestruturas Ferroviarias" (ADIF) e outras medidas urxentes na orde económica.
Estatuto de Adif Alta Velocidad
Lei do Sector Ferroviario
Declaración sobre a Rede

Directrices, instrucións, acordos, circulares e outros documentos con efectos xurídicos

Máis información
Anteproxectos de Lei e proxectos de Decretos Lexislativos sobre o ferrocarril promovidos polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana
Proxectos de Regulamentos ferroviarios promovidos por Adif Alta Velocidade
Memorias e informes achegados por Adif Alta Velocidade aos expedientes de elaboración dos textos normativos
Documentos sometidos a un período de información pública