Plan Estratéxico 2030

A chave do noso futuro

O Plan Estratéxico de Adif e Adif AV 2030, é a guía de referencia e chave do futuro que proporciona a planificación e as ferramentas que ADIF e ADIF AV deberemos implementar durante os próximos dez anos para afrontar os desafíos e retos que tanto a situación exterior como o contexto interno das compañías deben afrontar.

O Plan Estratéxico 2030 é a chave que abre a porta da ruta a seguir por Adif e Adif Alta Velocidade, nun mundo incerto onde o "fin de traxecto" aínda non se terminou de escribir.

O Plan foi construído coa participación de todas as Direccións Xerais de ambas as dúas entidades para acadar unha visión conxunta e colaborativa.Grazas ao PE2030, todos xuntos afrontamos os 1+10+1 desafíos e preparámonos para afrontar e anticiparnos aos novos retos que están por vir, as tendencias tecnolóxicas que xa forman parte da nosa realidade, os novos patróns de consumo e de vida, as preocupacións necesarias para a mitigación dos efectos do cambio climático, o cumprimento dos marcos regulatorios e, en definitiva, unha situación de mercado cada vez máis esixente, tenso e volátil.

Poderás atopar todos os detalles do PE2030 aloxados nun mesmo lugar a fin de evitar confusións e duplicidades e co obxectivo dunha navegación máis cómoda para quen se acheguen a coñecernos.